کرمانشاه میزبان کلانشهرهای ایران
سرویس کرمانشاه _ چهل و‌ یکمین نشست کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه انسانی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران‌ امروز ۲۸ خردادماه به میزبانی شهرداری کلانشهر کرمانشاه برگزار می شود.

به‌گزارش کردپرس؛  چهل و یکمین نشست کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه انسانی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با هدف بررسی مباحث سرمایه انسانی شهرداری ها امروز ۲۸ خرداد ماه سال جاری به میزبانی شهرداری کلانشهر کرمانشاه برگزار می شود.

بررسی آثار قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده بر درآمد شهرداری ها، بررسی روند تغییرات در سازمان های وابسته و تبادل نظر پیرامون نظام درآمدی و برنامه ریزی از موضوعات مورد بحث و پیگیری در این نشست است.

همچنین در این نشست به مباحث سرمایه انسانی شهرداری‌ها از جمله حقوق و دستمزد و تبدیل وضعیت سرمایه انسانی ،احکام آتش نشانان و تبدیل وضعیت ایثارگران پرداخته خواهد شد.