تاکید نچیروان بارزانی بر گسترش روابط فرهنگی و ادبی اقلیم کردستان و ایران
سرویس عراق و اقلیم کردستان – رئیس اقلیم کردستان – عراق با گروهی از نویسندگان، شعرا و فعالین فرهنگی و ادبی کُرد ایرانی دیدار و بر اهمیت گسترش روابط اقلیم و ایران در حوزە های فرهنگی و ادبی و روشنفکری تاکید کرد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت ریاست اقلیم کردستان، نچیروان بارزانی روز یکشنبە (29 خرداد ماە ١٤٠١) از گروهی از نویسندگان، شخصیت های دانشگاهی و فرهنگی و ادبی کردستان ایران استقبال کرد.

این گروە از فعالین فرهنگی و ادبی برای حضور در مراسم رونمایی از مجموعه 6 جلدی «جنبش بارزان» کە توسط انستیتو فرهنگی کردستان در تهران، به قلم «بهرام ولدبیگی» روزنامه‌نگار و پژوهشگر تاریخ معاصر، توسط نشر «ثالث» منتشر شد، بە اربیل سفر کردند و مراسم رونمایی  شنبە ٢٨ خرداد ١٤٠١ برگزار شد.

در این دیدار، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان، بر توسعە و گسترش روابط اقلیم کردستان و جمهوری اسلامی ایران در حوزە های فرهنگی و روشنفکری، تاکید  و ابراز امیدواری کرد کە روابط فرهنگی میان طرفین بە عنوان دو ملت دوست و همسایە بیش از پیش گسترش یابد.

بر اساس اطلاعیە ریاست اقلیم کردستان در این دیدار اوضاع کنونی ادبیات کردی و حوزە چاپ و پخش کتاب در اقلیم کردستان و ایران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین بە تلاش ها برای جمع آوری اسناد مرتبط با تاریخ کردها در آرشیوهای کشورهای همسایە و جهان اشارە و از فعالیت های انستییو کرد در تهران و بهرام ولدبیگی و همکارانش در جمع آوری برخی از این اسناد و چاپ آن ها تقدیر بە عمل آمد.

در پایان آمدە است کە هیئت میهمان دیدگاە های صلح آمیز و تلاش های سیاسی و دیپلماتیک نچیروان بارزانی رئیس قلیم کردستان در سطح اقلیم کردستان، عراق و منطقە ستودە اند.

شایان ذکر است هیئت کردهای ایران دیدار جداگانەای با مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات نیز داشتە است.