حزب دموکراتیک خلق ها استفاده ابزاری حکومت ترکیه از پناهجویان را محکوم کرد
سرویس ترکیه - حزب دموکراتیک خلق ها با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد از نژادپرستی در ترکیه و استفاده ابزاری از موضوع پناهجویان، از همه نیروهای دموکراتیک خواست تا در برابر این موارد موضع بگیرند.

به گزارش کردپرس، حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) با انتشار بیانیه ای به مناسبت بیستم ژوئن روز جهانی پناهندگان، ضمن انتقاد از سیاست های تبعیض آمیز حکومت ترکیه علیه پناهجویان، و استفاده ابزاری از آنها، خواستار موضع گیری همه دموکراسی خواهان در برابر موج نفرت افکنی علیه پناهجویان در ترکیه شد.

شورای مهاجرت و امور پناهندگان کنگره دموکراتیک خلق ها (HDK) و کمیسیون امور پناهندگان HDP با انتشار بیانیه مشترکی در سایت رسمی حزب، به چانه زنی حکومت ترکیه بر سر پناهجویان و استفاده ابزاری از آنها انتقاد کردند. 

در بخشی از این بیانیه آمده است: «مانند هر چیز دیگری، نظام سرمایه داری حق زندگی پناهندگان را به یک کالای تجاری تبدیل می کند، باندهایی که به قاچاق انسان دست می زنند در همه جا از جمله مرزهای داخلی و خارجی ترکیه پرسه می زنند و عامل یا شریک خشونت علیه زنان، کودکان و اقلیت ها در مسیر مهاجرت می شوند.»

اعضای شورای مهاجرت HDP و کمیسیون پناهجویان HDP در ادامه با بیان این که حکومت سرمایه داری AKP-MHP از پناهجویان به عنوان نیروی کار ارزان در مشاغلی دون شان انسانی و در شرایط پر از خطر سود می جوید نوشتند: «نژادپرستی که توسط دولت فاشیست تغذیه می شود و توسط تشکیلات اپوزیسیون تشدید می شود، اکنون سلاحی در دستان فاشیسم است که لباس بیگانه هراسی خود را بر تن کرده است و سلاح خود را بیخ گلوی جامعه پناه جویان گرفته است.»

این بیانیه از استفاده ابزاری احزاب حاکم و اپوزیسیون برای چانه زنی بر سر موضوع پناهندگان انتقاد کرده و اعلام کرد که به عنوان HDP و HDK اجازه نمی دهد که افکار نژادپرستانه حکومت و اپوزیسیون باعث رو در رو قرار گرفتن فرودستان در جامعه ترکیه شود.

HDP و HDK با بیان این که نمی توان موضوع مهاجرت و پناهدگی را به یک مشکل امنیتی تقلیل داد، از همه روشنفکران و دموکراسی خواهان خواستند تا در برابر ایده های نژادپرستانه حکومت AKP-MHP، همچنین حملات اجتماعی و فیزیکی علیه پناهجویان موضع بگیرند. 

لازم به ذکر است، اخیرا سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که سکونت خارجی ها در برخی محله های ترکیه دیگر ممنوع می شود همچنین باقی محله ها نیز تنها مجاز به پذیرفتن 20 درصد خارجی خواهند بود.