حمله شدیداللحن وزیر خارجه سوریه به حکومت ترکیه: متجاوز و اشغال گر
سرویس سوریه – وزیر امور خارجه سوریه در حمله ای بی سابقه به حکومت ترکیه، از عملکرد این کشور در خاک سوریه و بحران سوریه به شدت انتقاد کرد.

به گزارش کردپرس، فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه در انتقاد به حضور و عملکرد حکومت ترکیه در سوریه، این حضور را تجاوز و اشغال خواند.

مقداد در اظهاراتی در مجلس سوریه گفت: «وزارت امور خارجه به تلاش برای مطرح کردن تجاوز و اشغال ترکیه در مجامع مختلف بین المللی ادامه می دهد.»

مقداد بر اشغال گر بودن ترکیه تأکید کرد و گفت: «تجاوز و اشغال تنها اوصاف حقوقی واقعی هستند که می توان به حضور غیرقانونی ترکیه در خاک سوریه نسبت داد.»

وزیر امور خارجه سوریه افزود: «هر تدبیر و اقدامی که رژیم ترکیه در خاک سوریه انجام داده است یا در حال انجام آن است، کاملاً غیرقانونی و باطل است و به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تنه می زند.»

او همچنین از پاکسازی قومی، آواره کردن مردم، ضبط دارایی های آنها و تهدید جان و آینده مردم از سوی حکومت ترکیه انتقاد کرد.