تاکنون هیچگونه توافقی بین حزب دمکرات و اتحادیە میهنی  بر سر نامزد ریاست جمهوری عراق صورت نگرفته است
سرویس عراق و اقلیم کردستان - نماینده حزب دمکرات کردستان در مجلس عراق، گفت:  تاکنون هیچگونه توافقی بین حزب دمکرات- پارتی با اتحادیە میهنی - یکیتی  بر سر نامزد ریاست جمهوری عراق صورت نگرفتە، اما گفتگوها بین  این دوحزب همچنان ادامه خواهد یافت.

 به گزارش کردپرس، محما خلیل خلیل در گفتگو با  خبرگزاری «المعلومه» با بیان اینکه دو حزب پارتی و یکیتی  هنوز به جمع‌بندی نهایی و اجماع در مورد نامزد ریاست‌جمهوری عراق  دست نیافته اند، افزود: گفتگوها  بین آن ها برای دستیابی به تفاهمات مشترک در خصوص استحقاق های آنان در قانون اساسی عراق ادامه دارد.

خلیل خاطرنشان کرد: دو حزب  دمکرات کردستان و اتحادیه  میهنی دارای  بیش از یک نامزد برای تصدی منصب  ریاست جمهوری هستند که  در صورت عدم توافق در باره آن ها در گفتگوهای جاری ، این نامزدها را معرفی خواهند کرد.