سوگند قانونی 64 نماینده از 73 نماینده جایگزین نمایندگان صدر در مجلس عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان – در نشست امروز مجلس عراق از73 نماینده جایگزین نمایندگان مستعفی جریان صدر 64 نماینده سوگند قانونی یاد کردند.

به گزارش کردپرس به نقل از شبکه تلویزیونی «دجله» عراق، درپی گشایش نشست فوق العاده امروز مجلس عراق از سوی محمد الحلبوسی، رئیس مجلس، 64 نماینده  از 73 نماینده جایگزین نمایندگان مستعفی جریان صدر سوگندقانونی یاد کردند و بقیه نمایندگان  جایگزین دراین  نشست حضور نیافتند.

این نشست با حضور 202 نماینده مجلس به نصاب قانونی رسید.