چارچوب هماهنگی بدون حزب دمکرات و ائتلاف حاکمیت نمی تواند دولت جدید عراق را تشکیل دهد
سرویس عراق  و اقلیم کردستان - هانی عاشور، پژوهشگر و کارشناس مسائل کاربردی، گفت:  فراخوان چارچوب  هماهنگی برای گفتگو با فراکسیون های پارلمانی ، اذعان ضمنی  به ناتوانی در تشکیل دولت جدید عراق است.

به گزارش کردپرس، عاشور در گفتگو با  خبرگزاری ملی عراق (نینا) گفت: اعلام چارچوب هماهنگی در خصوص تشکیل هیئتی برای گفتگو با سایر جریانهای سیاسی در عراق اذعان ضمنی  به این است که  این چارچوب به تنهایی  و حتی درصورت ائتلاف با اتحادیه میهنی کردستان و احزاب اهل سنت، نمی تواند دولت جدید عراق  را تشکیل دهد.

وی  با بیان اینکه  فراخوانی چارچوب هماهنگی برای گفتگو با نیروهای سیاسی عراقی  باهدف  برون رفت ازبن بست  سیاسی در کشور و آگاهی از دیدگاه حزب دمکرات کردستان  در خصوص تشکیل دولت جدید عراق صورت می گیرد، افزود: انتخاب رئیس جمهوری  نیز تنها از طریق گفتگو میان چارچوب هماهنگی و کردها، چه  با دو حزب اصلی کردستانی  و چه  با دیگر احزاب  کردستانی ، امکان پذیر خواهد بود.

عاشور تاکید کرد که چارچوب هماهنگی  با  نمایندگان مستقل مجلس که نمی توان آن ها را به عنوان یک نیرو نادیده گرفت، با هدف حصول اجماع بر سر تشکیل دولت جدید گفتگو خواهد کرد.