شاهد تغییرات مثبتی در مواضع دمشق هستیم
سرویس سوریه – آلدار خلیل نگرش و مواضع دولت مرکزی سوریه را در قبال کردها و حمله احتمالی ترکیه به شمال سوریه حاوی نشانه های مثبت ارزیابی کرد.

به گزارش کردپرس، آلدار خلیل عضو شورای رهبری حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) گفت تغییرات مثبتی در نگرش و مواضع دولت مرکزی سوریه روی داده است.

خلیل در گفتگو با آژانس خبری فرات، در پاسخ به پرسشی درباره مذاکرات میان دمشق و مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، گفت: «در حال حاضر نشانه های مثبتی در نگرش حکومت سوریه دیده می شود. مذاکرات هنوز ادامه دارد. امیدی هست که در این زمینه به پیشرفت هایی دست پیدا کنیم. بدون تردید روند آن چیزی نیست که باید باشد. اما گتم های مثبتی برداشته خواهد شد.»

وی درباره تغییر مواضع دمشق در قبال حمله احتمالی ترکیه به شمال سوریه نیز گفت: «پیشتر وقتی حمله ای صورت می گرفت، موضع آنها اندکی محتاطانه بود. این بار اما مردم می بینند که در برابر تجاوز موضع جدی گرفته اند. ما این را درست می دانیم. این وظیفه آنها است. آنها باید از مرزهای کشور دفاع کنند.»

آلدار خلیل درباره مواضع سایر قدرت های درگیر در بحران سوریه در خصوص حمله احتمالی ترکیه لب به انتقاد گشود و گفت: «آنها حاضر نیستند برای کمک به ما به ترکیه حمله کنند. بنابراین ما منتظر نمی مانیم تا ببینیم آنها چه می کنند. اگر موضع مناسبی گرفتند که خوب است. اما ما نمی توانیم به مواضع آنها تکیه کنیم. تا کنون موضع شفافی ندیده ایم. آنها می گویند [حمله ترکیه به شمال سوریه] نتیجه خوبی ندارد، داعش احیا می شود، مبارزه با داعش تحت تأثیر قرار می گیرد، صلح و ثبات منطقه آسیب می بیند. آنها نمی گویند «ایست.» بنابراین ما خود را آماده می کنیم.»