ماجرای ادامه دار برگشت اعتبارات استانی از سوی برخی مدیران کردستان
جذب و هزینه کردن اعتبارات استانی یکی از مهمترین مسئولیت های مدیران دستگاه های اجرایی است اما در این بین هستند مدیرانی که برای خودشیرینی در مقابل مدیران بالادستی خود در مرکز، بخشی از اعتبارات را به دلیل عدم هزینه کرد، برگشت می زنند.

به گزارش کرد پرس، در شرایطی که نمایندگان مجلس، مدیران استانی، فرمانداران و ... در طول فعالیت های اجرایی خود در استان کردستان همواره از کمبود منابع مالی و اعتبارات مورد نیاز گلایه دارند، اما برخی از مدیران دستگاه های دولتی استان برای خودشیرینی برای مدیران بالادستی خود در مرکز، باعث می شوند که بخشی از اعتبارات استانی هزینه نشده و برگشت بخورد.

این در شرایطی است که استان کردستان در دهه های اخیر با توجه به عدم توسعه یافتگی به صورت متوازن در سال های قبل از انقلاب، بیش از هر استان دیگری نیاز به اعتبار دارد.

براساس اخباری که به دست خبرنگار کرد پرس رسیده، یکی از دستگاه های اجرایی استان که حوزه های مختلف کاری بسیاری برای هزینه کرد اعتبارات دارد و همواره نیز زیرمجموعه های آن از نبود اعتبار و منابع مالی گلایه دارند، اما اقدام به برگشت بخشی از اعتبارات استانی کرده است.

طی هفته گذشته آقای مدیر به دلیل عدم هزینه کرد اعتبارات در دسترس، باعث می شود که 764 میلیون تومان از محل اعتبارات سال 1400 حوزه جوانان این اداره کل برگشت داده شود.

البته شنیده ها حاکی از آن است که جناب مدیر که از مدیران دولت گذشته است قرار است به زودی برکنار شود و در مقابل قول هایی از برخی هم پیمانان خود گرفته که به مرکز انتقال داده شود.

شاید این برگشت اعتبار و خودشیرینی جناب مدیر بی ارتباط با این داستان نباشد و امیدواریم دیگر دستگاه های اجرایی استان قبل از این اینکه اعتبارات از کفشان برود بتوانند آن را جذب و هزینه کنند و دیگر شاهد برگشت اعتبارات استانی نباشیم.