روند قطعی برق چاه های کشاورزی قروه به تعویق افتاد
سرویس کردستان- پس از اعتراضات کشاورزان قروه ای و انتشار گزارش کردپرس، روند قطعی برق چاه های کشاورزی قروه تا پانزدهم تیرماه به تعویق افتاد.

به گزارش خبرنگار کردپرس، دوم تیرماه بود که گزارشی با عنوان «فریاد کشاورزان قروه ای از قطعی برق/نابودی «گندم» در راه است» در کردپرس منتشر شد؛ در این گزارش که به اعتراض کشاورزان شهرستان قروه مبنی بر قطعی 5 ساعته برق مربوط به مصوبه هیئت وزیران اشاره شده بود از مشکلات قطعی برق در این فصل برداشت و آبیاری پایان دوره گندم گفته شد.

همین اعتراضات پای مدیرکل شرکت توزیع برق کردستان را به شبکه کردستان کشاند و باعث شد تا برنامه قطعی برق چاه های کشاورزی شهرستان قروه مطابق درخواست کشاورزان تا پانزدهم تیرماه عقب بیافتد.

عقب افتادن قطعی برق در این بازه زمانی باعث می شود تا مرحله داناب گندم به خوبی پیش برود و زحمات یک ساله کشاورزان بدون مغز و سوخته نشوند./