واگذاری تپه باستای قلعه گاه موچش به عنوان معدن/روزه سکوت میراث فرهنگی
واگذاری معدن سنگ آهن روستای قلعه گاه موچش هر روز وارد داستان جدیدی شده و ابعاد مختلفی از تخلفاتی که در این واگذاری صورت گرفته نمایان می شود.

به گزارش کرد پرس، تپه قلعه گاه موچش مربوط به دوره ایلخانی است و در شهرستان کامیاران، بخش موچش، روستای قلعه گاه واقع شده، این اثر در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۸۳ با شماره ثبت 11167 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

این قلعه از زمان ثبت به عنوان اثر ملی ایران تا کنون که 18 سال از آن می گذرد، مورد کاوش باستان شناسی قرار نگرفته و اکنون نیز در آستانه نابودی قرار دارد.

بر اساس پهنه ای که بهره بردار معدن روستای قلعه گاه در سال 1391 به ثبت رسانده، این قلعه در حال حاضر در بخشی از معدن سنگ آهن روستای قلعه گاه است و پروانه اکتشاف آن نیز برای معدن دار صادر شده است.

در طول 18 سال گذشته بنا بر عدم تامین اعتبار برای کاوش در تپه باستانی قلعه گاه، هیچ گونه فعالیت باستان شناسی در این منطقه صورت نگرفته و بدون شک با کاوش در این تپه، دورن تاریخی جدیدی در منطقه موچش نمایان می شود.

علیرغم اینکه داستان واگذاری معدن قلعه گاه حواشی بسیاری داشته و مردم منطقه با هرگونه بهره برداری از این معدن مخالف هستند، اما اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صایع دستی تا کنون بنا بر حفظ و حراست از آثار تاریخی به ویژه این قلعه که به عنوان اثر ملی به ثبت رسیده، اظهار نظری نکرده و روزه سکوت را پیش گرفته است.

قاعدتا در تپه ای باستانی همچون تپه روستای قلعه گاه همچون دیگر آثار باستانی و تاریخی، اشیای تاریخی و قدیمی یافت می شود و همین مسئله می تواند توجیحی انکار ناپذیر برای جلوگیری از فعالیت این معدن در منطقه باستانی قلعه گاه باشد.

اکنون لازم است اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان در خصوص پاسخ مثبتی که نسبت به استعلام واگذاری این منطقه به عنوان معدن داده، برای افکار عمومی روشنگری کرده و پاسخ قانع کننده ای به خواسته مردم روستا بدهد.