تصویب اصلاح  قانون نفت و گاز در پارلمان کردستان  چالش جدیدی در برابر  دادگاه عالی فدرال عراق  است
سرویس عراق و اقلیم کردستان -  رئیس فراکسیون آینده در مجلس پیشین عراق ، گفت:  تصویب اصلاح  قانون نفت و گاز در پارلمان کردستان  چالش جدیدی در برابر  دادگاه عالی فدرال عراق به شمار می رود.

به گزارش کردپرس، سرکوت شمس الدین در گفتگو  با خبرگزاری «المعلومه» با بیان اینکه پارلمان  کردستان در تعامل  با مسائل حساس از جمله موضوع نفت،  بهتر بود متعادل تر و منطقی تر عمل می کرد، افزود: رای پارلمان کردستان بویژه فراکسیون های وابسته به احزاب حاکم بر اقلیم به اصلاح قانون نفت و گاز اقلیم کردستان، نوعی  اعتراض به حکم دادگاه فدرال است که صادرات نفت و گاز اقلیم را نقض  قانون اساسی عراق می داند، لذا تصویب این قانون به  ایجاد بحران بزرگی در اقلیم می انجامد که تاوان آنرا  شهروندان  کُرد که در شرایط دشوار  اقتصادی به سر می برند،  خواهند پرداخت.

گفتنی است که  پارلمان کردستان درنشست اخیر  خود به رغم حکم دادگاه فدرال عراق به ممنوعیت صادرات نفت و گاز اقلیم کردستان،  قانون نفت وگاز اقلیم را اصلاح کرد.