دو تن از اعضای گارد محلی حکاری در عملیات زاپ ناپدید شده اند
سرویس ترکیه - از سرنوشت دو تن از اعضای گارد محلی که برای جنگ به زاپ فرستاده شده بودند خبری در دست نیست.

به گزارش کردپرس، دو تن از اعضای گارد محلی که برای شرکت در عملیات موسوم به پنجه قفل به اجبار به منطقه عملیاتی فرستاده شده بودند، ناپدید شده اند.

بنا بر اعلام مزوپوتامیا، حملات علیه مناطق زاپ، آواشین متینا که از آوریل سال جاری آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. در این عملیات بسیاری از نیروهای گارد محلی نیز به اجبار به منطقه عملیاتی فرستاده شده اند.

اینک از سرنوشت دو تن از آنها به نام های کمال-الف اهل روستای آشوت و حسین- س اهل روستای سری سپید که به منطقه عملیاتی زاپ اعزام شده بودند خبری به دست نمی آید. خانواده های این افراد نیز از سرنوشت آنها خبری به دست نیاورده اند.

گفتنی است در روزهای گذشته در حالی که رسانه های نزدیک به نیروهای کرد در منطقه، شمار کشته شدگان اخیر نیروهای ترکیه را 6 نفر اعلام کرده بودند، وزارت دفاع ترکیه کشته شدن تنها یک تن از آنها را تأیید کرد.