امیرعبداللهیان فردا عازم سوریه است
سرویس ایران_ سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر دکتر حسین امیرعبداللهیان به سوریه خبر داد.

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه افزود:در ادامه سفر منطقه ای به تركيه، دکتر امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان  فردا شنبه، عازم دمشق می شود. 

کنعانی هدف از این سفر را بررسی مناسبات دوجانبه و تبادل نظر در خصوص مباحث منطقه ای و بين المللی ذکر کرد.