نجات جان چند بیمار با اهدای اعضای بدن مرد 53 ساله قروه ای
سرویس کردستان- اعضای بدن مرد 53 ساله قروه ای که بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا و جان آنان را نجات بخشید.

به گزارش خبرنگار کردپرس، «علی فعله گری» مرد 53 ساله اهل شهرستان قروه که بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده در اقدامی پسندیده اعضای بدنش جان چند بیمار نیازمند پیوند عضو را نجات بخشید.

در راستای همین اقدام خداپسندانه رئیس واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پیامی از خانواده زنده یاد «فعله گری» تشکر کرد و این عمل فداکارانه را مورد ستایش قرار داد. 

مرحوم «فعله گری» دارای 3 فرزند بوده و با این اهدای عضو بیماران نیازمند عضو بار دیگر آهنگ زندگی را از سر خواهند گرفت./