وجود ١٥١ هکتار بافت فرسوده در مهاباد/ جذب اعتبارات ستاد بازآفرینی کافی نیست
سرویس آذربایجان غربی- شهردار مهاباد گفت: این شهر دارای ١٥١ هکتار بافت فرسوده و ١١ سکونت گاه غیر رسمی است و در عین حال تلاش های کافی در راستای جذب اعتبارات ستاد بازآفرینی شهری در شهرستان صورت نگرفته است.

به گزارش کردپرس، بابک رستم پور در در جلسه ستاد باز آفرینی شهری مهاباد گفت: یکی از ظرفیت های ویژه برای اخذ اعتبارات و ساماندهی بافت های فرسوده شهری و سکونت گاه های غیر رسمی است و اقدامات دستگاه های اجرایی در قالب ستاد بازآفرینی باید مشترک و هماهنگ اجرا شود و اقدام های جزیره ای نتایج محسوسی را در پی ندارد.

او ادامه داد: اقدامات ستاد بازآفرینی تنها نباید معطوف به تامین قیر رایگان بوده و ارتقای شاخص های مختلف در مناطق کم برخوردار باید پیگیری و برنامه ریزی شود.

رستم پور افزود: مهاباد دارای ۱۵۱ هکتار بافت فرسوده و ۱۱ سکونت گاه غیر رسمی است، اما تلاش های کافی در راستای جذب اعتبارات ستاد بازآفرینی شهری در شهرستان صورت نگرفته است. امیدواریم با تشکیل جلسات مستمر و تعریق پروژه های محرک توسعه در قالب اقدام جامع مشترک تحولی اساسی در این راستا ایجاد شود.

در ادامه فرماندار ویژه مهاباد نیز گفت: توانمندسازی بافت های فرسوده از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و فیزیکی در دستور کار ستاد بازآفرینی شهرستان قرار دارد و این مهم نیازمند اقدام مشترک دستگاه‌های اجرایی است.

امر قادری تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های مرتبط از جمله فنی و حرفه ای، بهزیستی، کار و رفاه اجتماعی و ادارت خدمات رسان برنامه پیشنهادی خود را در قالب بافت‌های سوده ظرف یک ماه برای بررسی به شهرداری مهاباد به عنوان دبیر ستاد ارایه دهند.

قادری با بیان اینکه افق زمانی طرح بازسازی بافت فرسوده مهاباد به اتمام رسیده و نیاز به بازنگری دارد، گفت: مصوبات جلسات ستاد بازآفرینی شهری در کمیته برنامه ریزی شهرستان برای تخصیص اعتبار نیز مطرح خواهد شد/.