عملیات جنگل زدایی در کردستان ترکیه گسترش یافته است
سرویس ترکیه - قطع درختان توسط نیروهای نظامی در مناطق جنگلی گابار، جودی و بستا به 14 منطقه جدید در کردستان ترکیه گسترش یافت. 

به گزارش کردپرس، پروژه جنگل زدایی که از نزدیک به دو سال گذشته تا کنون همراه با عملیات نظامی در کردستان ترکیه و به عنوان بخشی از آن آغاز شده است، در مناطق کوه های بستا، جودی و گابار شرناخ ادامه دارد. این در حالی است که 14 منطقه جنگلی جدید نیز به این پروژه اضافه شده است.

بنا بر خبر مزوپوتامیا، قطع درختان در منطقه بستا در ناحیه ای بین شرناخ و سیرت بی وقفه ادامه دارد. هر روز مناطق جدید به پروژه جنگل زدایی کردستان ترکیه اضافه می شود. این جنگل زدایی زیر نظر نیروهای نظامی ترکیه و توسط نیروهای گارد محلی انجام می گیرد. 

علاوه بر مناطق قبلی، کشتار درختان در مناطق جدیدی از جمله کنیامیر، بیراتتو، بیراپشو، دینداروک، جینیور، بلووزر، ریسور، سره روو، تیکرا، قورتکا، پشیا، گیره دنینجه، شروان، خیرتک بسته، و ناویان نیز آغاز شده است.

درختان پس از قطع شدن در مناطق کوهستانی توسط تراکتورها به جاده منتقل شده و بار کامیون ها می شوند و برای فروش به استان های غربی ترکیه فرستاده می شوند. 

سکوت مسئولان ذیربط در قبال این جنگل زدایی ادامه دارد. مردم منطقه تا کنون دادخواست های فراوانی به اداره جنگل داری منطقه اورفا داده اند که همه این دادخواست ها با بهانه این که «منطقه یک منطقه نظامی است»، رد شده اند.