شهردار ميرآباد ثلاث باباجانی منصوب شد
سرویس کرمانشاه _ با ابلاغ حكمی از سوي استاندار كرمانشاه، عثمان نصيري به عنوان شهردار ميرآباد ثلاث باباجانی منصوب شد.

به گزارش کردپرس؛ در بخشی از متن اين حكم آمده است:

جناب آقاي عثمان نصيري در اجراي تبصره 3 ذيل بند يك ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي هاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و با توجه به پيشنهاد شوراي اسلامي شهر ميرآباد به موجب اين حكم، جنابعالي به سمت شهردار ميرآباد منصوب مي گرديد.

شهر ميرآباد مرکز بخش زمکان از توابع شهرستان ثلاث باباجانی مي باشد.