خصوصی سازی مراکز درمانی برای کسب درآمد/ بازگشت شرایط بیمارستانهای دولتی به ۴۰ سال قبل
سرویس آذربایجان غربی- نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: تعدادی از پزشکان و مسئولین وزارت بهداشت جز سرمایه گذاران بیمارستان های خصوصی هستند و به خاطر کسب درآمد بیشتر اجازه تامین امکانات واحدهای درمانی و بیمارستان دولتی را نمی دهند و اکنون بیمارستانهای و مراکز درمانی دولتی از نظر امکانات، نیرو و تجهیزات به شرایط ۴۰ سال قبل باز گشته‌اند.

جلال محمودزاده در گفت و گو با کردپرس در خصوص طرح سوال از از وزیر بهداشت و درمان اظهار کرد: بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی در کشور کوچکترین امکاناتی وجود ندارد و به دلیل نبود دارو و تجهیزات بیماران اورژانسی در بیمارستانهای دولتی بستری نمی شوند.

او با اشاره به اینکه داروی بیهوشی در هیچ بیمارستان دولتی وجود ندارد، افزود: تجهیزات بیمارستان ها فرسوده است و تجهیزات جدید جایگزین نمی‌شود بیمارستانهای دولتی و مراکز درمانی دولتی از نظر امکانات، نیرو و تجهیزات به شرایط ۴۰ سال قبل بازگشته‌اند.

 نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: در مراکز بهداشتی روستاها و شهرهای کوچک حتی قرص معمولی هم پیدا نمی شود. بخش های بیمارستانی فاقد سیستم های گرمایشی و سرمایشی هستند و بیماران در تابستان با وسایل دستی خود را خنک نگه می دارند و در زمستان هم از وسایل برقی همراه خود استفاده می کنند!

محمودزاده از وزیر بهداشت و درمان خواست تا توضیح دهد که دلیل این وضعیت چیست و آیا این وضعیت تاسف بار حتی در فقیرترین کشورهای دنیا و کشورهای آفریقایی وجود دارد؟

او بیان کرد: درعوض بیمارستان های خصوصی هر روز به تجهیزات و امکانات آن ها افزوده می‌شود. زیرمیزی، دریافت مبالغ کلان از بیماران، انجام عمل جراحی های غیر ضروری بر روی بیماران به خاطر کسب درآمد بیشتر در بیمارستان‌های خصوصی بیداد می‌کند.

نماینده مهاباد در مجلس تصریح کرد: تعدادی از پزشکان و مسئولین وزارت بهداشت جز سرمایه گذاران بیمارستان های خصوصی هستند و به خاطر کسب درآمد بیشتر اجازه تامین امکانات واحدهای درمانی و بیمارستان دولتی را نمی دهند.

 او با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت و درمان در خصوص دوران کرونا نیز گفت: متاسفانه فعالان دیروز کرونا امروز بیکار شده اند. بعد از فروکش کردن بیماری کرونا کادر درمان و نیروهای فعال در مراکز درمانی به حال خود رها شده و به فراموشی سپرده شده اند. وزیر بهداشت و درمان باید پاسخ دهد دلیل چنین اقداماتی با فعالین این عرصه چیست/.