مشاهده گونە دوپای ویلیامز در اشنویه
سرویس آذربایجان غربی- رئیس ادارە حفاظت محیط زیست اشنویه از مشاهده گونە دوپای ویلیامز در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار کردپرس، کریم خضری در این باره افزود: گونە دوپای ویلیامز ، هنگام گشت زنی شبانه کارشناسان محیط زیست، در منطقە کانی دلینان روستای ذمە اشنویه مشاهده شد.

او درباره  ویژگی های این گونه اظهار کرد: گونه دوپای ویلیامز در راستە جوندگان و خانوادە دوپایان است و از گیاهان و برخی حشرات بە عنوان مکمل پروتئینی تغذیە می کند.

رئیس ادارە حفاظت محیط زیست اشنویه بیان کرد: این گونه  بە دلیل شبگرد بودن  به سختی مشاهده می شود و به همین دلیل اطلاعات زیادی از وضعیت زیست آن در دست نیست.

دوپای ویلیام، نام یک گونه از خانواده موش‌های دو پا  و بزرگترین گونه دو پا از جنس Allactaga  در ایران است. سر نسبتاً بزرگ و گرد. گوش‌ها بزرگ و بیضی شکل و چشم‌ها درشت هستند.  پاها دارای 5 انگشت و کف پا بدون مو است. اندازه طول پاها حدود نصف طول سروتنه است.

 رنگ پشت خاکستری متمایل به زرد، بخش میانی پشت تیره، پهلوها نخودی یا حنایی و زیر بدن سفید است. این گونه که در درمنه‌زارهای مناطق استپی ترکیه، قفقاز تا افغانستان پراکندگی دارد به تازگی در ایران نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. عده‌ای از محققان این گونه را همان دو پای فرات می‌دانند.