بیانیه باشگاه پالایش گاز ایلام در خصوص داوری های اخیر این تیم
سرویس ایلام - باشگاه پالایش گاز ایلام با ارسال بیانیه ای به این خبرگزاری در خصوص داوری دو دیدار اخیر تیم فوتبال پالایش گاز ایلام مقابل وچان کردستان و ملوان بندر انزلی اعلام داشت.

به گزارش خبرگزاری کردپرس به نقل از دی اسپورت، باشگاه پالایش گاز ایلام با ارسال بیانیه ای به این خبرگزاری در خصوص داوری دو دیدار اخیر این تیم مقابل وچان کردستان و ملوان بندر انزلی به شرح زیر اعتراض خود را اعلام داشت:

کمیته داوران باید این ناحقی را باید جواب بدهد. تیم ما علیرغم مدیریت ضعیف خانم مریم قلی پور داور زمین وکمک های وی، خوب کار کرد و گل زدیم ولی متاسفانه گل ما را مردود اعلام کردند و باز مانع رسیدن ما به سه امتیاز شد.

 فیلم گل مقابل ملوان را انتشار دادیم و قضاوت کنید. هیچ دلیلی ندارد بازی به این مهمی برای دو تا تیم ایلام وانزلی داوران ضعیف انتخاب شود. تیم پالایش گاز ایلام 6 امتیاز با بازی انزلی و تیم وچان کردستان را به داور و کمکهای آن باخت و مانع صعود تیم پالایش گاز به مرحله بعد شده.

روی صحبت مان با دبیر کل فدراسیون فوتبال است که  چطور کمیته داوران شما می خواهند قضاوت عادلی برای تیم ها داشته باشند. لطفا کمی چشمانتان را  روی این ناداوری و ناحقی ها نسبت به باشگاه پالایش گاز  ایلام وهمه تیم های باز کنید چون با این کار انگیزه ما را از شرکت کردن برای فصل آینده می گیرید.

 برای چه ما داریم این همه تمرین می کنیم و این مسافت در جاده ها را طی می کنیم که به داوری ببازیم؟ لطفا کمیته داوران جواب بدهند.