غرب در برابر حمله ترکیه به کردهای سوریه سکوت خواهد کرد
سرویس جهان- نشریه تایمز او مالت هشدار داد در صورت حمله مجدد ترکیه به کردهای سوریه، حداکثر واکنش غرب سکوت خواهد بود.

به گزارش کردپرس، نشریه تایمز او مالت که مهم ترین نشریه کشور مالت محسوب می شود، نسبت به آنچه خیانت مجدد غرب به کردها خواند هشدار داد.

این نشریه با اشاره به این که غربیها، بویژه اعضای ناتو توافقنامه ای با ترکیه بر سر گسترش این نهاد نظامی امضا کرده اند، هشدار داد این توافقنامه به قیمت جان کردها تمام شده است زیرا کشور سوئد که خود را حامی کردها می داند، اکنون نیروهای کرد سوریه را یک نیروی تروریستی می داند.

تایمز در این تحلیل خود غرب را به خیانت چندباره به کردها متهم کرده و گفته است آمریکا، انگلیس و فرانسه خائنان اصلی به کردها هستند زیرا هر بار به آنها وعده داده اما بعدا زیر بار قول های خود به کردها نرفته اند.

تایمز مال نوشت: غرب بویژه آمریکا و ناتو از کردها استفاده ابزاری می کنند و زمانی که دیگر به آنها نیازی نداشته باشند به آنها خیانت می کنند.

این نشریه در ادامه از قریب الوقوع بودن حمله نظامی ترکیه به کردهای سوریه خبر داده و نوشت: این حمله، با توجه به هماهنگی های انجام شده و نیاز اردوغان برای استفاده از این حمله در انتخابات، به یک امر حتمی تبدیل شده است.

این نشریه معتقد است خواهیم دید که غرب، در بهترین حالت، در برابر حمله ترکیه سکوت خواهد کرد و کوچکترین اقدامی در برابر تهاجم به کردهای سوریه انجام نخواهد داد.