فرهنگ ما بر همزیستی و بخشش استوار است
سرویس کردستان- استاد دانشگاه و فعال فرهنگی شناخته شده اقلیم کردستان عراق معتقد است: بخشش و رواداری و همزیستی مسالمت آمیز ریشه ای محکم در فرهنگ کُردی دارد و این مهم باید در حال حاضر نیز و با وجود پیچدگی های اجتماعی و ارتباطی فعلی تقویت شود.

دکتر صباح برزنجی، در حاشیه برگزاری اجلاس وحدت اسلامی در سنندج در گفت و گو با کرد پرس با بیان اینکه همواره نسبت به آینده خوشبینم، می گوید:  فکر می کنم در کردستان همزیستی و بخشش وجود دارد اما از سوی دیگر مشکلاتی هست که سعی در رفعشان داریم.

او با بیان اینکه اینکه برخی مشکلات در جامعه وجود دارد و برخی سوء تفاهمات هم در حال شکل گیری است تا حدی درست است، می گوید: اما اکنون به این دلیل که ابزارهای ارتباطی زیادی وجود دارد و هر اتفاقی که می افتد به سرعت در حال گسترش است، بنابراین احساس می کنیم که مشکلات افزایش یافته است.

برزنجی می افزاید: امروزه سطح آگاهی و سواد مردم ارتقا پیدا کرده و بخشش و مدارا هم افزایش یافته است اما هنوز خیلی چیزها مانده تا به آن سطح از پیشرفت برسیم که وقتی کسی علیه ما است و با ما روبه رو می شود، بتوانیم بر خود مسلط باشیم.

او می گوید: چنین کنفرانس هایی می توانند نقش مثبت  داشته باشند اما باید از سطح نخبگان فراتر رفته به میان مردم  و خانواده هم برود چرا که ما به مدارا و تسامح نیاز داریم.

برزنجی می گوید: اگر آموزش خانواده، مدارس، و بازار ما بر فرهنگ همزیستی و بخشش استوار باشد، بسیار بهتر خواهد بود و روحانیون هم  می توانند در این زمینه نقش فعالی داشته باشند.