مسرور بارزانی: باید با اقلیم کردستان در چهارچوب یک سیستم فدرالی تعامل شود
سرویس عراق و اقلیم کردستان - نخست وزیر اقلیم کردستان، با رئیس دیوان عالی عراق دیدار کرد و اظهار داشت: "باید با اقلیم کردستان در چهارچوب یک سیستم فدرالی تعامل شود."

بە گزارش کردپرس بە نقل از پایگاە خبری باس نیوز، مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، امروز شنبە ١ تیر ١٤٠١، با فایق زیدان، رئیس دیوان عالی عراق دیدار کرد و در مورد اهمیت رفع اختلافات میان اقلیم کردستان و دولت فدرال بر اساس قانون اساسی بحث و گفتوگو شد.
نخست وزیر اقلیم کردستان، تاکید کرد کە باید با اقلیم کردستان در چهارچوب یک سیستم فدرال تعامل شود.
رئیس دیوان عالی عراق نیز از رفع اختلافات موجود میان دولت فدرال و اقلیم کردستان بر پایە قانون اساسی حمایت کرد و آن را در راستای خدمت بە همە احاد مردم عراق خواند.