محمد حلبوسی اعلام کرد زمینە مساعدی برای رفع تمام اختلافات میان بغداد و اربیل فراهم شدە است
سرویس عراق و اقلیم کردستان - مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان در چهارچوب سفر بە بغداد، با محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق دیدار کرد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از پایگاە خبری باس نیوز، مسرور بارزانی، در صفحە فیس بوک خود در این بارە نوشت: در این دیدار کە خمیس خنجر، رئیس اتئلاف سیادە نیز حضور داشت، تازەترین تحولات سیاسی عراق، منطقە و روابط اقلیم کردستان با دولت فدرال مورد بررسی قرار گرفت. بر اهمیت رفع اختلافات موجود میان اقلیم کردستان و دولت فدرال بە صورت ریشەای و بر پایە قانون اساسی تاکید کردیم."

در این دیدار رئیس مجلس نمایندگان عراق بیان داشتە کە "زمینە مساعدی برای رفع تمام اختلافات موجود، از جملە اختلافات در خصوص پروندە نفت و گاز از طریق قانونگذاری نفت و گاز فدرالی، بطوریکە در راستای تامین منافع همە احاد مردم عراق باشد، فراهم شدە است."

نخست وزیر اقلیم کردستان در پایان نوشتە: "بر آمادگی مداوم اقلیم کردستان برای رفع اختلافات،  طوریکە حقوق مردم کردستان لحاظ گردد، تاکید کردیم."