اقلیم کُردستان باید در مقابل تجاوزگری ترکیه بایستد
سرویس اقلیم کردستان عراق- یک سیاستمدار کُرد سوری، اظهار کرد: باید اقلیم کُردستان بصورت رسمی کُردستان سوریه را به رسمیت بشناسد تا کُردها در دو طرف بتوانند از این مرحله سخت عبور کنند.

گه‌لو عیسی عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کُرد در سوریه (P.D.K.S) در پاسخ به این سوال کُردپرس که حمله ترکیه به زاخو در اقلیم کُردستان عراق و کشته شدن چند غیرنظامی عرب را چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار کرد: حمله ترکیه به زاخو یک کشتار جمعی و مربوط به خوی تجاوزگرانه ترکیه است.

وی ادامه داد: ترکیه نمی‌تواند موجودیت کُردها را در سرزمین خودشان بپذیرد و می‌خواهد دستاوردهای سیاسی کُردها در عراق و سوریه را کم توان نماید و در نهایت از بین ببرد.

وی افزود: ترکیه دم از قرارداد میثاق ملی می‌زند و می‌خواهد به مرزهای امپراطوری عثمانی بازگردد و در میانه این نقشه مناطق کُردستان عراق و کُردستان‌ سوریه تا کرکوک قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: ذات ترکیه همین است و واجب است تمام‌ جریان‌های سیاسی در مناطق مختلف کُردستان در مقابل این توطئه‌های ترکیه هوشیار باشند. 

این‌ سیاستمدار کُرد توصیح داد: هدف ترکیه بیرون راندن مردم کُرد از سرزمینشان و جایگزینی مهاجرین خارجی در این مناطق است و این‌ نقشه را در گری‌سپی، سریکانی و عفرین پیاده کرده است.

عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کُرد در سوریه در پاسخ این‌ سوال کُردپرس که ترکیه اقدامات خود را مقابله با پ.ک.ک عنوان می‌کند، تصریح کرد: وجود پ.ک.ک تنها بهانه‌ای برای توسعه‌طلبی ترکیه است و در اراده ترکیه تنها قبول نکردن موجودیت مردم کُرد نهفته شده است و واجب است احزاب کُرد در مقابل اقدامات ترکیه یک صدا شوند و برای آزادی و سعادت مردم کُرد همپیمان گردند.

عیسی با اشاره به نقش اقلیم کُردستان عراق در برابر این مسئله توضیح داد: تمام عراق در مقابل جنایات و تجاوزگری ترکیه هم صدا شده‌‌اند و خواستار خروج ارتش ترکیه از این کشور هستند، به همین خاطر  از اقلیم کُردستان عراق و احزاب سیاسی این منطقه خواسته می‌شود، که در برابر تجاوزات ترکیه بایستند و بگویند، دیگر بس است.

وی افزود: باید اقلیم کُردستان بصورت رسمی کُردستان سوریه را به رسمیت بشناسد تا کُردها در دو طرف بتوانند از این مرحله سخت عبور کنند.