علی باباجان: هدف دولت از حمله به سوریه چیست؟
سرویس ترکیه - علی باباجان رئیس DEVA در سخنانی با انتقاد از تصمیم حکومت ترکیه برای حمله به سوریه هدف از آن را پوشاندن بحران اقتصادی ترکیه توصیف کرد.

به گزارش کردپرس، علی باباجان رئیس حزب دموکراسی و پیشرفت (DEVA) در سخنانی با انتقاد از سیاست های حکومت ترکیه، هدف حکومت از تصمیم برای حمله به سوریه را سرپوش گذاشتن بر روی بحران اقتصادی در داخل کشور در آستانه انتخابات آتی توصیف کرد.

باباجان در گفتگو با تلویزیون «کارار» (قرار) گفت: «دولت مدت ها است که می گوید می خواهد عملیاتی را در سوریه  اجرا کند. آنها به ما نمی گویند که دلایل، گستره، و مدت این عملیات چه قدر است؟»

باباجان افزود: «ما از نیت حکومت مطمئن نیستیم. آنها باید بیایند و دلایل لزوم این عملیات را شرح دهند. آیا این عمیات را تنها با این هدف انحام می دهند که در آستانه انتخابات آتی یک جنگ خارجی راه بیاندازند و  بحران اقتصادی را از یاد ها ببرند و به این ترتیب همراهی لازم را بگیرند؟ یا این که واقعا نیتشان حفظ امنیت خارجی کشور است؟»