خیابان ها و پیاده روهای سنندج در تسخیر نمایشگاه های خودرو/زور قانون به نمایشگاه داران نمی رسد
وجود نمایشگاه ها و بنگاه های فروش خودرو در شهر سنندج علاوه بر اینکه خیابان، معابر و پیاده روها را به اشغال خود درآورده، باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای شهروندان شده به گونه ای که تردد در اغلب اوقات روز در بخشی از این خیابان ها دشوار است.

کرد پرس_  از محل کارم برای رسیدن به جلسه در استانداری کردستان خارج می شوم؛ با توجه به مسیر دفتر کار تردد بسیار راحت و روان صورت می گیرد اما همین که به داخل بلوار اصلی شهر می پیچم؛ پشت انبوهی از خودروهای در ترافیک مانده قرار می گیرم.

تردد بسیار آرام و کند صورت می گیرد به گونه ای که برای پیمودن مسیری یک هزار متری تا میدان اصلی شهر سنندج باید بیش از 40 دقیقه پشت چراغ قرمز و ترافیکی که از ازدحام خودروها شکل گرفته، باشم.

در طول مسیر به سرنشینان دیگر خودروها که نگاه می کنم، خستگی، اضطراب دیر رسیدن به مقصد، کلافگی، عصبانیت و ... در چهره یک یک سرنشینان دیده می شود؛ به ویژه در چهره رانندگان تاکسی که در سرما و گرما پای ثابت این ترافیک تمام نشدنی هستند.

خودروها پشت سرهم ایستاده و هرازگاهی چندمتری جلو می روند اما دوباره می ایستند، رانندگان برخی از خودروها غرغرکنان و مسافران خودروهای نقلیه عمومی نیز عصبانی از ترافیک و این شرایط، بوق ممتد و صدای ترمز خودروها به گوش می رسد ولی این صداهای ناهنجار باعث نمی شود، خودروها سریع تر حرکت کنند.

من که در حال رفتن به استانداری کردستان بودم و در مسیر به جز ترافیک شدید و انبوهی از خودروهایی که به کندی در حال رفت و آمد بودند؛ چیزی ندیده بودم، این ذهنیت برایم ایجاد شد که شاید تصادفی روی داده اما هر چه جلوتر رفتم، چیزی ندیدم.

پس از دقایقی معطلی در طول خیابان های پر از ترافیک، به خیابان اصلی که رسیدم متوجه خودروهای زیادی شدم که به صورت دوبله در خیابان و پیاده روها پارک شده بودند و هر چند قدم هم فرد و یا افرادی در کنار خودروها ایستاده بودند.

برای کنکاش در این مورد تصمیم گرفتم خودروی خودم را در همان حوالی پارک کنم و بقیه مسیر را پیاده بروم تا دلیل این همه ترافیک و شلوغی را بفهمم اما دریغ از جایی برای پارک خودرو، در طول خیابان که اصلا جای پارک نبود و کوچه پس کوچه ها نیز توسط همشهریانم پر شده بودند.

با هزار زحمت یک جای پارک در خیابانی آن طرفتر پیدا کردم و پیاده به مسیر اصلی برگشتم و با ورودم به این خیابان باز هم انبوهی از خودروها را مشاهده کردم که در ۲ طرف خیابان و به صورت دوبله و سوبله در مقابل نمایشگاه های خودرو به صورت چند لایه پارک شده و موجب مسدود شدن خیابان و پیاده‌روها شده بودند.

از طریق پیاده رو شروع به حرکت کردم ولی هنوز چند قدمی برنداشته بودم که خودروهایی که در پیاده روها و معابر پارک شده بود مانع حرکتم شد و من مجبور شدم برای تردد و ادامه راه وارد خیابان شوم، پس از چند متر حرکت این بار شمار زیادی از خودروهایی که در راه بندان ناشی از پارک خودروهای متعلق به این نمایشگاه ها متوقف شده بودند حرکتم را متوقف کرد، خواستم دوباره به پیاده رو برگردم ولی پیاده رو نیز با خودروها اشغال شده بود.

مسیرم را تا جلوی استانداری از میان خودروهای پارک شده و متوقف به دلیل راه بندان ادامه دادم و متوجه شدم این خیابان که زمانی یکی از خیابان های خلوت بود، هم اکنون به یکی از مراکز نمایشگاه داران خودروی سنندج تبدیل شده به طوری که شمار زیادی نمایشگاه چسبیده به هم در حالی که در جلوی آنها چه در پیاده رو و چه در خیابان چندین ردیف خودرو صف کشیده بودند، به چشم می خورد.

برخی صاحبان نمایشگاه‌های خودرو در سنندج با پارک غیراصولی خودروها در پیاده رو و خیابان مقابل نمایشگاه ها علاوه بر ایجاد سد معبر و ترافیک و کندی عبور و مرور در این مناطق، نمای خیابان ها را نیز نامناسب کرده و اسباب آزار شهروندان را فراهم کرده است.

سهولت در رفت و آمد از ابتدایی ترین حقوق شهروندان است که مدت هاست این حق در پیاده روهای شهری در سنندج از سوی نمایشگاه داران خودرو پایمال و باعث شده که کارکرد اصلی پیاده روها تبدیل به محلی برای کاسبی افراد فرصت طلب شود.

برابر قانون وجود هر صنفی در داخل شهر که مزاحمت هايي را براي شهروندان پديد آورد شامل بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري ها مي شود؛ در تفسير حقوقي اين بند از قانون شهرداری آمده است: «حمايت معنوی از مسکن و محل سکونت و حفظ آرامش ساکنان مهمترین هدف ایجاد این قانون بوده و منظور قانون گذار از مزاحمت براي ساکنان، اين است که مزاحمت مستقيما و در محيط شغلي براي مردم ايجاد شود و يا غيرمستقيم از طريق سر و صدا يا تشکيل صف در بيرون محيط کار يا عبور و مرور مداوم وسيله نقليه ايجاد شود.

گویا زور نمایشگاه داران خودرو که بیشتر آنها نیز فاقد مجوز فعالیت هستند، بیشتر  از دستگاه های اجرایی شده و قانون نیز فعلا در برخورد با این گونه مشاغل که در روز روشن حقوق مردم را ضایع کرده اند کاری از دستش بر نمی آید.

گزارش: سروش حبیبی راد