حزب اردوغان همچنان در صدر
سرویس ترکیه - نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که AKP (حزب اردوغان) همچنان با نزدیک به 34 درصد آرا در صدر احزاب ترکیه قرار دارد.

به گزارش کردپرس، بر اساس آخرین نظرسنجی که توسط شرکت متروپل در ترکیه انجام شده است، حزب عدالت و توسعه (AKP) همچنان با نزدیک به 34 درصد آرا در ترکیه، در صدر پر طرفدارترین احزاب نشسته است.

بنا بر گزارش روزنامه جمهوریت، شرکت تحقیقات و نظرسنجی متروپل، نتایج نظرسنجی ماه جولای خود را به اشتراک گذاشت. در این نظرسنجی ها از مردم پرسیده شد که اگر همین هفته انتخابات برگزار شود به کدام حزب رای می دهند. پس از توزیع آرای پاسخ دهندگان بلاتکیلف، AKP با کسب 33.8 درصد آرا در رتبه اول قرار گرفت.

حزب جمهوری خواه خلق (CHP) با 25 درصد آرا، در رتبه دوم، حزب خوب با 14.5 درصد آرا در رتبه سوم، و حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) در رتبه چهارم قرار گرفتند. حزب حرکت ملی 6 درصد آرا و حزب دموکراسی و پیشرفت (DEVA) 2.8 درصد آرا را از آن خود کردند. حزب تازه تاسیس و ناسیونالیست افراطی «ظفر» که چند ماهی از تاسیس آن می گذرد، 2 درصد آرا را به دست آورد.

موضوع جالب توجه در این نظر سنجی این بود که 16.7 درصد افراد در انتخاب یکی از این احزاب بلاتکلیف بودند. وقتی از افراد بلاتکلیف خواسته شد تا ناگزیر یکی از این احزاب را ترجیح داده و انتخاب کنند، نتایج به دست آمده بسیار به نتیجه به دست آمده با تقسیم آرای بلاتکلیف در همه احزاب نزدیک بود.