راهکار جدید سازمان توسعه تجارت برای واریز مانده تعهدات ارزی
سرویس کرمانشاه _ سازمان توسعه تجارت ایران موافقت خود را با یک راهکار جایگزین برای رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان دارای مانده تعهدات ارزی ایفا نشده سال 1397 اعلام کرد.

به گزارش کردپرس؛ بر اساس پیگیری‌های مستمر 3 سال اخیر اتاق بازرگانی کرمانشاه و با همکاری نمایندگان کرمانشاه، اتاق بازرگانی ایران، روسای اتاق های بازرگانی استان های هم مرز عراق و سازمان صمت استان، سازمان توسعه تجارت ایران در جلسه  اخیر کمیته اقدام ارزی خود موافقت کرد: صادرکنندگان دارای مانده تعهدات ارزی ایفا نشده سال 1397 مجاز هستند به منظور ایفای تعهدات ارزی خود به ازای هر یورو مانده تعهدات مبلغ 5000 ریال (برای صادرکنندگان غیر تولیدی) و 3500 ریال (برای واحد‌های تولیدی) از تاریخ ابلاغ این مصوبه به مدت 3 ماه به حساب خزانه دولت واریز نمایند.

گفتنی است این روش مشمول برخورداری از نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.