برگزاری انتخابات زودهنگام یک راه حل دمکراتیک برای بحران کنونی است
سرویس عراق و اقلیم کردستان  - عضو  اتحادیه میهنی کردستان ، با تاکید براینکه  حزب وی  با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق  مخالف نیست ، گفت: مسئله اصلی اکنون نبودن اجماع بر سر برگزاری این  انتخابات است.

به گزارش کردپرس ، احمد هرکی در گفتگو با خبرگزاری  «المعلومه»  با بیان اینکه  اکنون اکثر نیروهای سیاسی از جمله اتحادیه میهنی کردستان  منتظر نتایج گفتگوهای  سیاسی بین  چارچوب هماهنگی و جریان  صدر برای اعلام موضع خود در برابر برگزاری انتخابات زود هنگام هستند ،افزود: اگر همه  احزاب سیاسی موافق باشند که به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام بروند، اتحادیه میهنی نیز بااین اقدام موافقت خواهد کرد ، زیرا آنرا یک راه حل دمکراتیک توافقی برای بحران کنونی در کشور می داند.

هرکی خاطرنشان کرد: مسئله  اساسی و مهم  اکنون در نحوه تعیین موعد برگزاری انتخابات زودهنگام  در سایه  وجود دولت موقت است، زیرا برخی اصرار دارند که  ابتدا باید به سمت انتخاب رئیس جمهوری و تشکیل دولت جدید عراق گام برداشته شود و  سپس موعد برگزاری انتخابات زودهنگام تعیین شود  و این  در حالی است که  برخی دیگر  بر لزوم برگزاری این انتخابات از سوی دولت موقت کنونی تاکید می کنند.