تحلیلی بر ترور رهبر القاعده توسط سیا آمریکا / حسن قادری
سرویس کرمانشاه _ حسن قادری از صاحبنظران و فعالان حوزه فرهنگ و اجتماع منطقه هورامان در مطلبی از به موضوع ترور ایمن الظواهری رهبر القاعده توسط آمریکا پرداخته است.

خبرگزاری کردپرس _ آمریکا  چندمین بار است که دست به کشتن رهبران القاعد می زند و ظاهرا برای از بین بردن دشمنان آمریکا نیازی هم به موافقت کنگره نیست و رییس جمهور با اختیارات قانونی خود، این کار را انجام داده است.

هر چند آمریکا اخیرا نقش داروغه را در خاور میانه بازی می کند و هر جا بخواهد براحتی با اقدام نظامی و سیاسی اهداف خود را عملی می کند، اما تا کنون به این سوال پاسخ نداده است که منشا رشد افراط گرایی و گروههای تروریستی ودشمنی آنها با آمریکا و صهیونیست‌ها، چیست؟

این اقدام بایدن رییس جمهور آمریکا کمکی به حذف حرکت‌های افراطی نمی کند. زیرا آمریکا با سیاست‌های غلط خود تمام روزنه های دموکراسی خواهی در خاورمیانه را مسدود کرده است و با این اقدام خود، موجب انباشت عقده های بیشتر در بین مسلمانان  خواهد شد. 

اصولا آیا آمریکا تنها مخالف حرکت‌های افراطی است یا مخالف دولت های قانونی که از آرای عمومی مردم برآمده اند، نیز می باشد؟!

اگر ایمن الظواهری متهم به حملات ۱۱سپتامبر است، مدافعان و رهبران بهار عربی که متهم به حملات ۱۱ سپتامبر نبودند.

حمایت مالی و سیاسی آمریکا و متقاعد کردن بعضی از حکومتهای عربی  و وابسته، درناکامی نهضت های بهار عربی و ساقط کردن   دولت قانونی امثال محمد مرسی چگونه توجیه می شود؟ اگر حرکت‌های القاعده و دیگر همفکران آنها بخواهند از طریق حملات تروریستی در جهان عدالت را برقرار کنند وحکومت های دینی، بر مبنای شریعت سر کار بیاورند، موفق نخواهند شد زیرا متاسفانه امروز اهل سنت یک تئوری مدون و روشن راجع به حکومت در دست ندارد و جهان معاصر نیز  پذیرای حرکتهای مسلحانه و افراط گرایی نمی باشد و امثال القاعده و طالبان و داعش و تفکرات هم سو با این جریانات به نتیجه ی ملموس و قابل توجهی نمی رسند وجز تقویت عرق مذهبی و برانگیختن احساسات مسلمانان  و به هدر دادن فرصت‌های پیش آمده، کاری از دست آنها بر نمی آید. تنها راه درست و منطقی، در پیش گرفتن روشی اعتدالی و روی آوردن به تجربیات موفق دیگر کشورها در کسب قدرت از راههای قانونی و آگاه کردن نسل جوان و گسترش فرهنگ  دموکراسی خواهی در جامعه می باشد.