شاهو فرجی رئیس شورای شهر مریوان شد
«شاهو فرجی» با کسب اکثریت آرای اعضای شورا، به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر مریوان انتخاب شد.

به گزارش کرد پرس، شاهو فرجی که عضو شورای استان کردستان پس از کسب اکثریت آرای اعضای شورای شهر مریوان به عنوان رئیس شورای در سال دوم فعالیت شورا انتخاب شد.

در جلسه انتخاب هیئت رئیسه سال دوم که با حضور تمامی اعضای شورا در سالن جلسات ساختمان شورای شهر برگزار شد و شاهو فرجی با کسب اکثریت آرای اعضای شورا به عنوان رئیس شورای شهر مریوان انتخاب شد.

در این جلسه که به منظور انتخاب هیئت رئیسه شورا برگزار شد و کریم محمدی به عنوان نایب رئیس و ایوب تیموری به عنوان منشی و پخشان فرجی به عنوان خزانه دار شورا انتخاب شدند.