ساختار بوروکراتیک حکومت ترکیه برای ریاست جمهوری قلیچدار اوغلو آماده می شود
سرویس ترکیه - آلتان سنجر روزنامه نگار کرد تحلیل کرد که جریان هایی در ساختار بوروکراتیک حکومت ترکیه در حال محافظت از امنیت قلیچدار اوغلو به عنوان «قلب دولت آتی» و آمادگی برای ریاست جمهوری او هستند. 

به گزارش کردپرس، آلتان سنجر روزنامه نگار اهل دیاربکر و یکی از خبرنگارها و تحلیلگران کانال خبری «اوزگوروز» (آزادیم)، در سخنانی با اشاره به محافظت شدید نیروهای دولتی از امنیت کمال قلیچدار اوغلو رئیس حزب جمهوری خواه خلق (CHP) در سفرهای استانی اش، تحلیل کرد که احتمالا ساختار بوروکراتیک حکومت ترکیه، دارد برای ریاست جمهوری قلیچدار اوغلو آماده می شود.

آلتان سنجر که برای تهیه خبر دیدار کمال قلیچدار اوغلو رئیس CHP و مهمترین نامزد اپوزیسیون برای انتخابات آتی، از ادیرنه به این شهر سفر کرده بود، در راه بازگشت مشاهدات خود را بازگفت.

او با اشاره به موضوعی که توجهش را جلب کرده بود، گفت: «افزایش قابل توجه شمار نیروهای محافظ قلیچدار اوغلو موضوعی است که توجه ها را جلب می کند. قلیچدار اوغلو در حال حاضر نسبت به گذشته بسیار بیشتر از سوی نیروهای دولتی مورد محافظت قرار می گیرد. این افزایش گارد امنیتی از بازدید او از شرناخ و ارزروم آغاز شد و این بار در ادیرنه نیز ادامه یافت. در هر سفری او از سوی شمار زیادی از نیروهای ژاندارمری، پلیس، اطلاعات و دیگر گروه های دولتی امنیتی محافظت می شود. قلیچدار اوغلو سوار بر خودروی ضد گلوله زرهی به شرناخ و روبوسکی رفت. در حالی که از آسمان نیز با بالگردهای دولتی محافظت می شد. در سفر به اولودره شرناخ فرمانداری و فرمانده پلیس اولودره از نزدیک دیدارها و بازدیدها و امنیت قلیچدار اوغلو را تعقیب می کردند. این موضوع در ادیرنه نیز ادامه یافت.»

سنجر افزود: «در ادیرنه از گارد محافظ شخصی و غیر دولتی قلیچدار اوغلو پرسیدیم که دلیل افزایش گارد امنیت دولتی قلیچدار اوغلو چیست؟ آنها اطلاعات خود را در این زمینه با ما در میان گذاشتند. به نظر می رسد که قلیچدار اوغلو در حال حاضر به عنوان "قلب دولت آتی" شمرده می شود. یکی از مقامات گارد محافظ قلیچدار اوغلو به ما گفت که در حال حاضر تهدیدی متوجه قلیچدار اوغلو نیست. اما مقامات امنیتی دولتی به فردا می اندیشند. دیگری نیز گفت: AKP هر چقدر هم فکر کند که درون ساختار حکومت را از نیروهای غیر خودی خالی کرده است همچنان جریان هایی در داخل حکومت هستند که قلیچدار اوغلو را قلب دولت آتی می دانند و برای محافظت از او می کوشند. گویا ساختار حکومت نیز در حال اندیشیدن به حزبی جدید و رئیسی جدید است و آن نام CHP و رئیس آن نیز قلیچدار اوغلو است. به همین دلیل باید از این نام به طور ویژه محافظت شود.»

سنجر تحلیل کرد: «احتمالا در ساختار بوروکراتیک حاضر نیز کسانی مراقب رئیس جمهور آتی هستند.»