پوزش و اصلاح
روز پنجشنبه 20 مرداد ماه سال جاری خبری با تیتر «عدم جذب اعتبار توسط سازمان آب و فاضلاب سنندج عین ترک فعل است» از قول فرماندار سنندج ، در خبرگزاری کرد پرس منتشر شد که توضیحاتی در این رابطه به خوانندگان ارائه می شود.

به گزارش کرد پرس، متاسفانه در این خبر به دلیل اشتباه سهوی خبرنگار این رسانه، به جای اداره محیط زیست شهرستان سنندج اداره آب و فاضلاب شهرستان سنندج قید شده که بدینوسیله ضمن پوزش از خوانندگان و اداره آب و فاضلاب سنندج و فرمانداری شهرستان اصلاح می شود.

همچنین میزان اعتبار برگشت خورده در این خبر 600 میلیون تومان بوده که به اشتباه 100 میلیارد تومان عنوان شده است.