شناسایی ۲۱ هزار و ۳۳۹ نفر بیسواد در ایلام
سرویس ایلام - معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: بر اساس آمار سرشماری سال ۹۵ و مراجعه خانه‌ به‌ خانه، ۲۱ هزار و ۳۳۹ نفر بی سواد در سطح استان شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، بهروز حیدری گفت: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال میانگین باسوادی کشور ۹۴/۷ درصد که استان ایلام با ۹۴/۵ درصد نزدیک به میانگین کشوری است.

بهروز حیدری افزود: در این گروه سنی ۲۱۳۳۹ نفر بیسواد اعلام شده که معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان با برنامه ریزی و فعالیتهای جهادی در صدد پوشش تحصیلی جامعه هدف است.

معاون نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش استان ادامه داد: شهرستان ایلام با ۹۶/۸۷ درصد و شهرستان سیروان با ۹۰/۰۱ درصد به ترتیب بالاترین و کمترین نرخ باسوادی در این سرشماری دارند.

حیدری درباره رویکردها و سیاست های این معاونت در سال ۱۴۰۱ گفت: استفاده از فضای مازاد و نوبت مخالف مدارس، مردمی سازی سواد آموزی بر اساس سند تحول دولت عدالت محور، تفاهم نامه همکاری با دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی، گفتمان سازی و جهاد تبیین است.

وی درخصوص رویکردها ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت رسانه های خبری و تصویری استان در زمینه تبلیغ و ترویج برنامه های سوادآموزی، پالایش اطلاعات اسمی بیسوادان از طریق طرف قرارداد جهت سرانجام بخشی فعالیت ها، اجرای طرح آموزش بیسوادان و کم سوادان با نیازهای ویژه با همکاری بهزیستی و اداره آموزش و پرورش استثنایی استان، نظارت دوره ای از کلاس های سوادآموزی استان و ارزیابی کیفی فعالیت ها همچنین نظارت مستمر و هدفمند از واحدهای اداری سواد آموزی شهرستان ها و مناطق بر اساس دستورالعمل ارزیابی نهضت استان از جمله این رویکردها و سیاست های معاونت سوادآموزی در سال جاری است.

حیدری درباره چالش ها و مشکلات سوادآموزی گفت: عدم شناخت جامعه به ویژه نخبگان و مسئولین از روند فعالیت های سوادآموزی، ورود ضعیف موسسات برای ایفای نقش در حوزه سوادآموزی، نبود تقاضای اجتماعی، مشارکت پایین دستگاه‌های اجرایی در پشتیبانی و اجرای برنامه هاست.

وی یادآور شد: پراکندگی مخاطبان و سخت تر شدن کار شناسایی و جذب آنان، مسدود نشدن مقوله مبادی ورودی بیسوادی، رجعت به بی سوادی و در دسترس نبودن اطلاعات اسمی بیسوادان از جمله چالش‌ها و مشکلات پیشروی سوادآموزی است.

حیدری معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان در پایان خاطرنشان کرد: دوره های سوادآموزی، تحکیم و انتقال برای بیسوادان و کم سوادان در نظر گرفته شده که فرد بیسواد پس از اخذ مدرک دوره انتقال می تواند در دوره متوسطه اول ادامه تحصیل دهد.