چیزی که ممنوع شده تئاتر نیست، بلکه زبان کردی است
سرویس ترکیه - کانون وکلای شانلی اورفا در بیانیه ای با انتقاد از لغو برگزاری تئاتر کردی Bêrû از سوی استانداری اورفا دلیل این ممنوعیت را اجرای این تئاتر به زبان کردی اعلام کرد.

به گزارش کردپرس، کانون وکلای شانلی اورفا در بیانیه ای با انتقاد از لغو برگزاری تئاتر کردی Bêrû از سوی استانداری اورفا و ممنوعیت برگزاری آن به مدت نامعلومی در تمامی محدوده این استان کردنشین عنوان کرد: «ممنوعیتی که در خصوص این تئاتر اعمال شده است در ارتباط با خود تئاتر یا موضوعی که به تصویر کشیده می شود نیست. ممنوعیت دقیقاً علیه زبان کردی اعمال شده است. در استانبول نیز این تئاتر از سوی ارگان های حکومتی با تکیه بر سلایق و علایق شخصی ممنوع شده بود».

به نوشته روزنامه اورنسل، کانون وکلای شانلی اورفا با بیان این که رسماً از تصمیم استانداری شکایت خواهند کرد تصریح کرد: «با ذهنیتی روبه رو هستیم که حقوق را نمی شناسد و دست به نقض قوانین می زند. در واقع چیزی که در این جا ممنوع شده نه موضوع و محتوای تئاتر است و نه بازیگرانی که آن را روی صحنه می برند. موضوعی که برای حاکمیت غیر قابل تحمل است اجرای تئاتر به زبان کردی است. زیرا همان گونه که اعلام هم شده بود این تئاتر با همین محتوا و موضوع بارها به زبان ترکی از سوی گروه های مختلف اجرا شده است. از همین رو آشکار است که ممنوعیت این تئاتر تنها به خاطر زبان کردی است نه چیز دیگر».

 

کد خبرنگار: 30102