درخواست آزادی توغلوک از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه رد شد
سرویس ترکیه - دادگاه قانون اساسی ترکیه درخواست آزادی آیسل توغلوک سیاستمدار کرد را علی رغم بیماری شدید وی رد کرد. 

به گزارش کردپرس، دادگاه قانون اساسی ترکیه درخواست به تعویق افتادن مجازات زندان، و آزادی آیسل توغلوک سیاستمدار کرد را که از بیماری دمانس رنج می برد، رد کرد.

بنا بر گزارش ژین نیوز در حکم صادره از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه آمده است: «این حکم به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ جان و حفظ تمامیت جسمی و روانی متقاضی، ادامه درمان متقاضی در ظرف مدت محدوده دستور و همچنین اطمینان از معاینه منظم وی در پلی کلینیک های اعصاب و روان و ارزیابی اینکه آیا اجرای حکم با توجه به روند بیماری و پیشرفت آن باید در فواصل زمانی معینی به تعویق بیافتد، صادر شده است.»

برخی رسانه های کردستان ترکیه حکم صادر شده از سوی دادگاه قانون اساسی را دارای تناقض توصیف کردند.