اجرای قانون اساسی ضامن تامین مصالح مردم عراق است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نخست وزیر اقلیم کردستان و رهبر ائتلاف فتح در دیداری تحولات سیاسی عراق را بررسی کردند.

به گزارش کردپرس به نقل از باس نیوز، بعدازظهر امروز یکشنبە ٢٣ مرداد، نخست وزیر اقلیم کردستان از هادی عامری، رهبر ائتلاف فتح استقبال کرد و در این دیدار در خصوص اوضاع سیاسی عراق و روابط اربیل و بغداد تبادل نظر شد.
رهبر ائتلاف فتح بە نقش موثر اقلیم کردستان و رهبری آن در معادلات سیاسی عراق اشارە کرد و بر توسل بە گفتگو برای حل تنش های موجود و رفع انسداد سیاسی تاکید کرد.
نخست وزیر اقلیم کردستان نیز بر گشایش باب گفتگو و مدارا و تقویت اعتماد در میان احاد مردم عراق تاکید  کرد و همچنین اظهار داشت کە مردم عراق مصالح مشترک فراوانی باهم دارند کە این امر بە نوبە خود زمینە را برای نزدیکی هرچە بیشتر و حل اختلافات موجود فراهم می آورد.

نخست وزیر در پایان نیز تاکید کرد کە اجرای قانون اساسی ضامن تامین مصآلح احاد مردم عراق است