بن بست سیاسی کنونی عراق و نقش جریان های سنی، شیعه و کرد
سرویس جهان- زیدون الکنانی درباره بن بست سیاسی کنونی عراق و نقش جریان های مختلف در بوجود آمدن آن معتقد است که جریان صدر به سبب نوع واکنش های آن به اختلافات سیاسی نقش بیشتری در این بن بست دارد اما دیگر جریانها مانند کردها و سنی ها نیز به دلیل طرفداری از یکی از دو طیف شیعی در بوجود آمدن شرایط موجود در عراق نقش دارند.

به گزارش کردپرس، پس از گذشته حدود  10 ماه از انتخابات پارلمانی عراق هنوز دولت جدید تشکیل نشده است و جریان های سیاسی مختلف بویژه سه طیف شیعی، سنی و کرد نتوانسته اند مکانیسمی مورد توافق برای خارج کردن عراق از بن بست کنونی ایجاد کنند.

خبرگزاری کردپرس برای بررسی این موضوع با زیدون الکنانی، پژوهشگر عراقی مسائل این کشور مصاحبه کرده است. او معتقد است اختلافات داخلی در میان هر سه طیف وجود دارد.

زیدون الکنانی درباره برخی اقدامات جریان صدر پس از ناتوانی در تشکیل دولت جدید در عراق به خبرگزاری کردپرس گفت: اولین بار نیست که صدریها به داخل ساختمان مجلس عراق هجوم می برند و مطمئنا اولین بار هم نیست که ما شاهد عبور یک جریان سیاسی از موانع امنیتی به طرف مجلس عراق برای رساندن پیام هستیم. این اقدام را نمی توان بدون لحاظ کردن چشم انداز سیاسی امروز عراق، بویژه بن بست در تشکیل دولت جدید عراق بعد از انتخابات اکتبر 2021 در نظر گرفت.

این پژوهشگر مسائل عراق درباره هدف از جریان صدر از وارد کردن طرفداران خود به صحن پارلمان در اعتراض به بن بست سیاسی افزود: برداشت اولیه از اعتراض صدریها و ورود آنها به پارلمان عراق از طریق داخل شدن به منطقه سبز بغداد دو فرضیه را مطرح می کند: اول این که جنبش صدر اعتراض خود را به اعلام نامزد شدن محمد شیاع السودانی از سوی چهارچوب هماهنگی برای تصدی نخست وزیر عراق بعد از استعفای نمایندگان صدر از مجلس عراق اعلام می کند.

دومین نکته ممکن است این باشد که جریان صدر در حال ایجاد قدرت به عنوان جریان مخالف دولت، در صورت تاکید چهارچوب هماهنگی برای انتصاب محمد شیاع السودانی به عنوان نخست وزیر جدید عراق باشد. اکنون که صدر از طریق توییتر از اعتراض هواداران خود در مخالفت با فساد قدردانی کرده، به نظر می رسد که برداشت دوم محتمل تر است.

زیدون الکنانی درباره نقش چهارچوب هماهنگی در بوجود آمدن و یا ادامه بن بست سیاسی و نوع واکنش آنها به اعتراضات جریان صدر به کردپرس گفت: تمایلات مشابهی از سوی هواداران احزاب سیاسی نزدیک به نیروهای چارچوب هماهنگی نیز نمایان شد اما این رویکرد آنها تهاجمی تر خود را نشان داد. بنابراین ابراز وجود مجدد جریان صدر می تواند واکنشی برای نشان دادن میزان هواداران آن، در زمانی باشد که چهارچوب هماهنگی، به شدت برای کسب مشروعیت انتخاب محمد سودانی و زمینه سازی انتخاب او به عنوان نخست وزیر جدید عراق تلاش می کند.

الکنانی اشاره کرد که ادبیات مورد استفاده رهبر جریان صدر نشانه زنده شدن نوعی گفتمان اعتراضی در عراق است. او افزود: نباید فراموش کرد که مقتدی صدر در تویتت خود از اصطلاح «الثوره اصلاح» استفاده می کند که در عربی به معنای انقلاب اصلاحات است. این اصطلاح یک اصطلاح کلیدی مورد استفاده او در دوران رشد فزاینده جنبش های اعتراضی در عراق، حتی قبل از اعتراضات اکتبر 2019 در این کشور است. این مسئله می تواند نشانه زنده شدن مجدد این نوع گفتمان سیاسی همراستا با مخالفتش در پارلمان باشد.

موضع کردها و سنی ها

پژوهشگر مسائل عراق نقش دو جریان اعراب سنی و کردهای عراق را نیز در ایجاد بن بست سیاسی، به دلیل اختلافات داخلی میان آنها و پیوستن به دو طیف مختلف شیعی رد نکرد و گفت: در مورد سنی ها و کردها نیز باید اشاره کرد که میان این دو تشکل نیز اختلافات داخلی وجود دارد. در اولین مراحل ایجاد اختلاف میان جنبش صدر و چهارچوب هماهنگی که به بن بست سیاسی بر سر تشکیل دولت در 10 ماه گذشته منجر شد، حزب دموکرات کردستان عراق با جنبش صدر همپیمان شد و اتحادیه میهنی با چهارچوب هماهنگی همراهی کرد. بیشتر سیاستمداران سنی از بلوک السیاده نیز، به جز چند استثنا که بعدا به چهارچوب هماهنگی پیوستند، وارد ائتلاف با صدر شدند.

الکنانی اتفاقات اخیر را نشانه افزایش تشدید اختلافات دانست و گفت: به هر حال، اکنون که صدریها از مجلس عراق استعفا کرده اند و از چهارچوب هماهنگی – با علم ناتوانی آن در کسب اکثریت پارلمانی- خواسته اند تا دولت تشکیل دهد، در کنار بست نشینی آنها و نافرمانی مدنی شان، ما شاهد تشدید رقابت سیاسی داخلی میان شیعیان عراق هستیم.

 این پژوهشگر عراق به رهبران کرد و سنی عراق توصیه کرد رهبران سیاسی سنی و کرد عراق تنها باید میانجیگری و دیالوگ را پیشنهاد کنند تا موقعیت متزلزل خود را در سیستم سیاسی بازیابند.