بازداشت یک مدیر بانکی در ایلام
سرویس ایلام - دادستان ایلام گفت: یکی از مدیران بانک های استان ایلام به اتهام جعل در اسناد رسمی و استفاده از سند مجعول بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، عبدالوهاب بخشنده اعلام کرد: یکی از مدیران بانک های استان ایلام به اتهام جعل در اسناد رسمی و استفاده از سند مجعول، ارتشا، اختلاس و جعل رایانه ای بازداشت شد.

 وی افزود: هم اکنون این پرونده در یکی از شعب بازپرسی ایلام در حال رسیدگی است.