برداشت غیرقانونی ١٥ هکتار پوشش گیاهی پارک ملی دریاچه ارومیه
سرویس آذربایجان غربی- 15 هکتار از پوشش گیاهی محدوده پارک ملی دریاچه ارومیه در روستای گرده قیط نقده از نوع خار شتر و جگن به صورت غیر قانونی برداشت شد از دیگر سو؛ قایق های موتوری شخصی در سواحل دریاچه جمع اوری شده و از ادامه فعالیت آنها ممانعت به عمل آمد.

به گزارش کردپرس، رئيس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده گفت: در جریان گشت و کنترل مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان درمناطق تحت مدیریت پارک ملی دریاچه ارومیه، با متخلفین که اقدام به برداشت علوفه می کردند برخورد و مراتب با تنظیم صورتجلسه برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.

اکبرمحمدیان با اشاره به میزان برداشت غیر مجاز علوفه در این منطقه  بیان کرد: بر اساس برآورد اولیه مقدار 15 هکتار از پوشش گیاهی محدوده پارک ملی در روستای گرده قیط از نوع خار شتر و جگن مورد برداشت قرار گرفته است.

او ادامه داد: علوفه ضبط شده در حال حاضر در اختیار شورای اسلامی روستا و دهیار قرار گرفته تا تکلیف آن به لحاظ قانونی مشخص شود .

محمدیان اظهار کرد: پسروی آب دریاچه و خشک شدن قسمت های بزرگی از سواحل ، احتمال بروز پدیده ریزنمک را افزایش می دهد و از این جهت، مدیریت پوشش گیاهی این مناطق اهمیت بیشتری می یابد .

قایق‌های موتوری سواحل ملی دریاچه ارومیه جمع آوری شدند

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به استقرار غیر مجاز و تجمع تعداد زیادی قایق شخصی داخل پهنه آبی  و سواحل دریاچه ارومیه گفت : تمامی مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط ‌زیست کشور دارای طرح های مدیریت و حفاظت هستند و پارک های ملی ، مانند پارک ملی دریاچه ارومیه از بالاترین درجه حساسیت حفاظتی برخوردار هستند .

رضا خیری با بیان اینکه هرگونه ورود بدون مجوز به مناطق تحت حفاظت ممنوع است ، گفت : در این منطقه بندی ها حساسیت مناطق،‌ جوامع محلی، تعارضات، توپوگرافی و... در نظر گرفته شده اند و بر اساس این ملاحظات، در منطقه بندی های  امن،  اشخاصی غیر از محیط‌بانان حق ورود ندارند و تنها فعالیت‌های حفاظتی در این مناطق صورت می‌گیرد.

به گزارش کردپرس از محیط زیست؛ او با اشاره به قوانین و مقررات حاکم برای پارک های ملی گفت : مطابق این قانون آن دسته از اعمال که ماهیت و یا موجودیت پارک ملی را به خطر انداخته یا تهدید کند ، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد و در این زمینه قایق های موتوری شخصی که فعالیت غیر قانونی داشتند جمع اوری شده و از ادامه فعالیت انها ممانعت به عمل آمد.