هشدار دیده بان حقوق بشر درباره تهاجم نظامی ترکیه به کردهای سوریه
سرویس جهان- دیده بان حقوق بشر نسبت به پیامدهای تهاجم نظامی جدید ترکیه، در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه از جمله اخراج کردها هشدار داد.

به گزارش کردپرس، دیده بان حقوق بشر با انتشار گزارش مفصلی از پیامدهای عملیات های نظامی ترکیه علیه کردهای سوریه نسبت به آغاز تهاجم نظامی تازه ای از سوی آنکارا هشدار داده است.

این نهاد حقوق بشری با اشاره به این که عملیات های نظامی قبلی ترکیه علیه کردهای سوریه در سال های 2018 و 2019 نقض گسترده و شدید حقوق بشر از جمله تجاوز، قتل، ربودن افراد و کوچ اجباری چند صد هزار نفری کردها را در شمال سوریه به همراه داشته، هشدار داده است در صورت عملی شدن تهدیدهای تازه ترکیه علیه کردها فاجعه ای جدید به وقوع خواهد پیوست.

دیده بان حقوق بشر ارتش ترکیه و شورشیان وابسته به این کشور در ترکیه را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرده است و خواستار به کار بستن راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار فجایع گذشته در صورت اجرای عملیات جدید ترکیه علیه کردها شده است.

 این نهاد حقوق بشری بین المللی هشدار داده است در صورت انجام عملیات نظامی جدید ترکیه علیه کردهای سوریه، صدها هزار تن از کردهای سوریه آواره خواهند شد.

این نهاد اهداف ترکیه از تهاجم نظامی علیه کردهای سوریه در شمال شرق این کشور را بیرون راندن نیروهای کرد سوریه و هواداران آنها از این مناطق و اسکان دادن بیش از یک میلیون نفر آواره سوری ساکن در ترکیه در این مناطق عنوان کرده است.