جانبداری آمریکا از برخی جریان های سیاسی عراق
سرویس جهان-  دو کارشناس مسائل عراق معتقدند با این که آمریکا خود را در بحران سیاسی عراق بی طرف نشان داده اما این کشور حامی ائتلاف سه گانه صدر-سنی ها و حزب دموکرات کردستان عراق است.

به گزارش کردپرس، دو کارشناس مسائل عراق معتقدند آمریکا در بحث بحران سیاسی عراق و تشکیل دولت جدید در این کشور بی طرف نیست.

لهیب هیگل، پژوهشگر ارشد مسائل عراق در گروه بین المللی بحران به نشریه میدل ایست آی گفته است آمریکا مقتدی صدر را شخصی غیرقابل پیشبینی می داند که دارای پایگاه عظیمی است اما باید او را در جهت منافع آمریکا سوق داد. آمریکا به این سیاست خود ادامه خواهد داد.

او معتقد است با این که آمریکا میل حمایت از ائتلاف صدر، سنی ها و حزب دموکرات را دارد اما موقعیت واشنگتن در عراق تضعیف شده است و این سوگیری ها نتیجه ملموسی نداشته است.

رناد منصور، پژوهشگر مسائل عراق در موسسه چتم هاوس نیز به نشریه میدل ایست آی گفته است آمریکا حامی ائتلاف سه گانه صدر، سنی ها و حزب دموکرات کردستان عراق است. او معتقد است آمریکا در ابتدا که انتخابات عراق در اکتبر 2021 برگزار شد، موضعی بی طرفانه اتخاذ کرد اما بعداد به سمت ائتلاف سه گانه میل پیدا کرد.

میدل ایست آی نیز از قول دیپلمات های آمریکایی گفته است مهم ترین هدف آمریکا در مورد بحران سیاسی عراق، تلاش برای نزدیک کردن مواضع دو حزب کردی اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق در انتخاب یک نامزد مشترک برای پست ریاست جمهوری عراق بوده است.