اردوغان یک رئیس جمهور نمایشی است، مملکت را دولت باغچه لی اداره می کند
سرویس ترکیه - صلاح الدین دمیرتاش در دفاعیات خود در دادگاه کوبانی، پرونده خود و دوستانش را متأثر از فشارهای باغچه لی و حزبش بر قضات و دادستان ها دانست و خواستار بررسی مجدد کیفرخواست شد.

به گزارش کردپرس، صلاح الدین دمیرتاش رئیس پیشین حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) ضمن رد همه اسناد جدید اضافه شده به پرونده کیفری اش در دادگاه موسوم به «دادگاه کوبانی» خواستار بررسی مجدد همه مراحل دادرسی شد که توسط قاضی بختیار چُلاک انجام شده است؛ قاضی پیشین پرونده کوبانی که اکنون خود با اتهامات سنگین دست و پنجه نرم می کند.

شانزدهین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان اعتراضات کوبانی، صبح امروز در پردیس زندان سینجان آغاز شد. در این نشست به پرونده دمیرتاش رسیدگی شد.

دمیرتاش، در دفاعیات خود اسناد اضافه شده به پرونده علیه خود را به تمامی رد کرد. او با اشاره به درگیر شدن بختیار چلاک قاضی پیشین پرونده کوبانی، که در ابتدا کیفرخواست مربوط به پرونده را پذیرفته بود، گفت: «در حالی که اظهارات من و رفقایم موضوع پرونده این دادگاه است، آیا اظهارات چلاک تأثیری برروی روند این دادگاه نخواهد گذاشت؟ این دادگاه نمی تواند بدون بررسی مجدد همه مراحلی که چلاک به عنوان ریاست دادگاه در این پرونده حضور داشته است، ادامه یابد.»

دمیرتاش در ادامه با بیان این که در تحقیقات گروه وکلا عضویت چلاک در MHP و پذیرش مرجعیت فکری دولت باغچه لی رهبر این حزب از سوی چلاک، اثبات شده است، گفت: «ما این را می دانیم که دادستان هایی که از دستورات MHP تمرد می کنند، از سوی آنها مورد تهدید قرار می گیرند. کسی که پایه اصلی اداره این کشور است، دولت باغچه لی است، اردوغان تنها یک رئیس جمهور سمبلیک است.»

رئیس پیشین و در بند HDP، با اشاره به فرمان باغچه لی برای انحلال HDP افزود: «باغچه لی به طور آشکاری در مجلس ترکیه خواستار مجازات ما شد. این دو پرونده قضائی (انحلال HDP و دادگاه کوبانی)، پرونده های ضروری برای تداوم بقای حکومت ترکیه هستند. چلاک با پرونده «ایجاد دولت پنهان در حکومت ترکیه» محاکمه می شود. آیا این موضوع را نادیده می گیرید؟ اگر هیأت دادگاه نمی خواهد شریک رئیس دادگاهی باشد که لکه ننگی در تاریخ قضاوت ترکیه و متهم کودتای پست مدرن سیاسی این کشور است، آن کیفرخواست را به این دادگاه بیاورد و تا رفع کامل شبهات در روند دادگاه وقفه ایجاد کند.»

در ادامه دفاعیات، جهان آیدین وکیل پرونده، با بیان این که «هیأت دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد»، خواستار استعفای هیأت دادگاه از پرونده کوبانی شد.

او نیز در تأیید سخنان دمیرتاش، اظهارات دولت باغچه لی رهبر MHP و سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه را در روند کار دادگاه تأثیر گذار دانست و با بیان این که رابطه نزدیکی بین دولت ترکیه و قوه قضائیه آن وجود دارد، گفت: «قوه قضائیه سال ها است که لنگرگاه امن حکومت و تهدیدی علیه احزاب اپوزیسیون است.»

لازم به ذکر است که بختیار چلاک، قاضی ای که پیشتر رسیدگی به پرونده کوبانی را بر عهده داشت و دمیرتاش و یوکسک داغ روسای مشترک سابق HDP و اعضای هیات اجرایی مرکزی این حزب با حکم او به زندان افتاده اند، چندی پیش در جریان پرونده قضایی مربوط به بازوهای تجاری دولت پنهان ترکیه، از سوی پلیس این کشور بازداشت و خانه اش مورد جستجوی پلیس قرار گرفت.