بحران جدی آب در اقلیم کردستان عراق
سرویس جهان- بر اساس گزارش مجله توارد فریدم، اقلیم کردستان عراق با بحران جدی آب بر اثر کاهش بارندگی، آلودگی محیط زیست و کاهش سطح آب رودخانه‌هایی روبه‌رو شده که از کشورهایی مانند ترکیه سرچشمه می گیرند.

به گزارش کردپرس، مجله توارد فریدم در گزارش مفصلی که درباره وضعیت منابع آبی اقلیم کردستان عراق تهیه کرده، از بروز یک بحران جدی در این حوزه خبر داده که ممکن است در نهایت به یک فاجعه تبدیل شود.

در این گزارش به کاهش بیش از ۵۰ درصدی محصولات کشاورزی در این منطقه طی دو سال گذشته اشاره شده است.

در این گزارش میدانی به عوامل کاهش حجم آب سدها، رودها و چاهها در اقلیم کردستان بویژه استان سلیمانیه اشاره شده است که عبارتند از: تشدید خشکسالی، سوءمدیریت در مصرف آب، آلودگی و کاهش حجم آب ورودی به عراق.

این مجله عدم سرمایه گذاری دولت اقلیم کردستان برای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی را از جمله دیگر علل سطح دسترسی به آب عنوان کرده است.

بر اساس این گزارش کاهش نزولات آسمانی در اقلیم کردستان به طور بی سابقه ای باعث کاهش تولید مواد غذایی شده و ممکن است در آینده به فاجعه در این بخش منجر شود.

این مجله هشدار داده است که در حالی که هنوز در سدهای موجود در اقلیم کردستان آب کافی برای مصارف خانگی و کشاورزی وجود ندارد اربیل به دنبال احداث چهار سد جدید در سه استان این منطقه است.