کارگاه تولید و بسته بندی خشکبار در مریوان افتتاح شد
کارگاه تولید و بسته بندی خشکبار «مه ژگ» با حضور اسماعیل احمدی فرماندار مریوان، گل محمدی مدیرکل صندوق کارآفرینی امید کردستان و روسای برخی ادارات شهرستان افتتاح شد.

به گزارش کرد پرس، این کارگاه تولید و بسته بندی، از محل اعتبارات تبصره 18 بنیاد برکت و جهاد کشاورزی و بانک عامل صندوق کار آفرینی امید با سرمایه گذاری 10 میلیارد ریالی احداث شده است.

5 میلیارد ریال از اعتبار هزینه شده برای احداث این کارگاه تولیدی از محل آورده سرمایه گذار خصوصی و 5 میلیارد ریال نیز از محل تسهیلات تبصره 18 تامین شده است.

با افتتاح این کارگاه تولید و بسته بندی خشکبار که در آخرین روز از هفته دولت در مریوان انجام شد، برای 5 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شد.