تخریب منابع طبیعی مناطق کردنشین توسط ترکیه؛ از عفرین تا دهوک
سرویس جهان - بر اساس برخی گزارش‌ها، بعد از تخریب جنگل‌های مناطق کردنشین عراق و ترکیه به بهانه مقابله با پ.ک.ک، جنگل‌های اطراف دریاچه عفرین نیز به دست شورشیان وابسته به ترکیه به طور کامل از بین رفته است.

به گزارش کردپرس، گزارش نهادهای تحقيقاتي و رسانه‌ای نشان می دهد که ترکیه و نیروهای وابسته به آن، ضمن تشدید کارزار نظامی علیه نیروهای کرد در عراق و سوریه، تخریب منابع طبیعی مناطق کردنشین از جمله جنگل‌ها را در عراق، سوریه و ترکیه به صورت سیستماتیک در دستور کار دارند.

موسسه سیریا دیرکت که به بررسی وضعیت مناطق مختلف سوریه می پردازد، در گزارشی از نابودی کامل جنگل اطراف دریاچه مصنوعی پشت سد عفرین خبر داده است. برخی فعالان مدنی سوریه فیلم‌هایی از قلع و قمع درختان این جنگل منتشر کرده اند. این در حالی است که دولت سوریه در سال ۲۰۰۴ و قبل از بحران ۲۰۱۱ این منطقه را یک منطقة حفاظت شده اعلام کرده است. 

فعالان کرد عامل قطع درختان دریاچه میدانکی را نیروهای تیپ سلطان مراد وابسته به ارتش‌ آزاد سوریه معرفی کرده اند.

اگرچه فرماندهان این نیروی وابسته به ترکیه دست داشتن در قطع درختان جنگل میدانی عفرین را رد کرده‌اند اما فعالان محلی تاکید کرده‌اند که با توجه به کنترل عفرین توسط نیروهای وابسته به ترکیه از سال ۲۰۱۸، تخریب درختان این منطقه بدون‌ اجازه نیروهای ترکیه و شورشیان ممکن نیست. 

موسسه تحقیقاتی پاکس هلند هم در سال ۲۰۲۱ با استفاده از تصاویر ماهواره ای نشان داد دولت ترکیه با هدف نابودی منابع طبیعی مناطق تحت کنترل کردهای سوریه، از میزان آب رودهای داخل سوریه که از ترکیه سرچشمه می‌گیرند به شدت کاسته است. 

موسسه پاکس هلند همچنین در گزارش دیگری، یکی از عوامل تخریب منابع طبیعی اقلیم کردستان از جمله جنگل های آن را حملات هوایی و توپخانه ای ترکیه در این منطقه به بهانه مقابله با پ.ک.ک عنوان کرده است.

این موسسه در گزارش نوامبر 2020 خود اشاره کرده است که ترکیه در دو دهه گذشته بارها عملیات برون مرزی در اقلیم کردستان علیه نیروهای پ.ک.ک اجام داده و یکی از پیامدهای آن از بین رفتن بخش بزرگی از منابع طبیعی از جمله پوشش گیاهی و جنگلی در این منطقه کردنشین بوده است.

در گزارش پاکس که با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تحلیل نقشه صورت گرفته، یکی از عوامل تخریب جنگلها در اقلیم کردستان عملیات نظامی ترکیه عنوان شده است. 

بر اساس گزارش پاکس، عملیات نظامی ترکیه در تخریب مستقیم بیش از 20000 هکتار از پوشش های گیاهی و جنگلی اقلیم کردستان از ماه می تا سپتامبر 2020 نقش دشاته است. این در حالی است که بیش از نیمی از مناطق طبیعی تخریب شده جزء مناطق حفاظت شده بوده که از تنوع زیستی برخوردار بوده است.

ویم زویننبرگ، از موسسه پاکس هلند، با استفاده از تصاویر ماهواره پلانت از ادامه احداث جاده های جدید در خاک اقلیم کردستان توسط ارتش ترکیه در سال 2021 خبر داده است. بر اساس برخی گزارش‌های رسانه‌های محلی اقلیم کردستان عراق، تخریب جنگلها در اقلیم کردستان در سال جاری نیز ادامه‌ پیدا کرده است.