زنگ خطر پانیسم؛ اعضای شورای شهر ارومیه فارسی بلد نیستند یا نمی خواهند بلد باشند؟
سرویس آذربایجان غربی- روز گذشته دوباره صحن علنی شورای شهر رنگین کمانی کمانی ارومیه، از سوی تعدادی از اعضای شهر برآشفت و داستان تکراری نادیده انگاری سایر اقوام کلان شهر ارومیه و اصرار بر تک رویی های متعصبانه و بی احترامی به زبان رسمی کشور تا جایی پیش رفت که عده ای از اعضای شورای به خودشان اجازه دادند با جعل تاریخ و آمار جمعیتی به حق خواهی بپردازند و اصلا یادشان برود که آنها تنها عضو شورای یک شهر هستند نه قانون گذار!

به گزارش کردپرس، زمانی محمد حضرت پور، شهردار سابق و بازداشت شده پرونده عظیم فساد مالی مدیریت شهری ارومیه در جلسه ایی رسمی به یکی از اعضای کُرد شورای شهر گفته بود؛ «اگر ترکی نمی توانی حرف بزنی برو بیرون» و روز بعد زمانی که با واکنش ها در فضای مجازی روبه رو شده بود؛ اعلام کرد «شوخی کردم»!

سال گذشته هم در جریان انتخاب شهردار ارومیه اعضای شورای دور پنجم، گرد هم آمده بودند و در آن جلسه هم باز تعدادی از اعضای شورای شهر«شوخیشیان گرفته بود»! و به زبان رسمی کشور دهن کجی کرده و رنگین کمانی بودن شهر را ملعبه توهمات خودشان کرده بودند.

تعدادی از آنها در آن جلسه حاضر به صحبت کردن به زبان فارسی در صحن علنی شورا نشده بودند، در حالی که اعضای شورای شهر از کرد و ترک تشکیل شده بود، اما در این وضعیت تعدادی از اعضای شورای شهر به تبعیت از همان شهردار دربند و بدون توجه به صحن شورا و درخواست دیگر اعضا برای فارسی صحبت کردن اما به ترکی صحبت کرده و گفته بودند:«بگذاریم نامزدهای انتخاب شهردار به هر زبانی که راحت هستند سخن بگویند» و البته منظورشان در عمل همان زبان ترکی بود!

دیروز هم در جلسه ای رسمی شورای شهر ارومیه باز خبری از زبان فارسی و احترام به سایر اعضای شورای شهر نبود. باز هم تعدادی از اعضای دور ششم شورا به سیاق اسلاف خود رفتار کرده و دوباره به زبان ترکی صحبت کرده اند و حتی پا را هم فراتر گذاشته و به نحوی که مصطفی بهرام یکی از اعضای شورا گفته: «ما در این شهر ۹۰ درصد هستیم و شما ۱۰ درصد حق داریم ترکی سخن بگوییم»! اینکه چگونه این عضو شورای شهر در کسری از ثانیه به درصد گیری جمعیت شهر ارومیه پرداخته و کفه ترازو را به نحو خودش سنگین کرده، جای سوال دارد و عجیبتر آنکه این عضو شورا چگونه به خودش اجازه داده بر حسب درصدگیری جمعیتی حق و حقوق تعیین کند؟

آیا این عضو شورا اصلا از لحاظ حقوقی در جایگاهی قرار دارد که چنین، سخن پراکنی کند؟!

متاسفانه در شورای شهر رنگین کمانی ارومیه، سال هاست تنها زبان ترکی به عنوان زبان مسلط ارجحیت یافته و خبری از زبان رسمی کشور نیست! گمان می رود تعدادی از اعضای شورای دور جدید هم همانند ادوار قبلی اصلا زبان فارسی را بلد نباشند! یا اینکه اصرار دارند بلد نباشند، که آن زمان پای قضیه پانترکیسم و تهدید وحدت و امنیت ملی به میدان خواهد آمد، وگرنه چگونه ممکن است عضو شورای شهر ارومیه به عنوان یکی از کلان شهرهای ایران باشند، اما به زبان رسمی کشور تسلط نداشته باشند!

دیروز هم اعضای شورای شهر باز رنگین کمانی بودن ارومیه را نادیده گرفته و بر تک روی ها، بی احترامی ها و نایده گرفتن زبان رسمی کشور اصرار داشتند. تدوام این وضعیت و نادیده انگاری سایر اقوام در پارلمان محلی شهر ارومیه و حتی بی احترامی کردن به زبان رسمی کشور با توهم قانون گذاری، زنگ خطری در قبال امنیت ملی کشور است.

لازم است نهادهای نظارتی به این موضوع ورود کرده و با ترویج و اشاعه تفکرات مخرب پانیسم، قوم گرایانه و ضد وحدت ملی از سوی کسانی که به عنوان نماینده مردم به این پارلمان راه یافته اند! جلوگیری و حتی برخورد کنند، چرا که دیگر این قبیل ژست های دروغین و منفعت طلبانه خریدار ندارد.

گزارش/ تانیا شعفی