۲۲میلیارد دلار پول در کابینه ی مسرور بارزانی گم شده است
سرویس عراق و اقلیم کردستان_ شاسوار عبدالواحد رهبر جنبش «نسل نو» اعلام کرد: در مجموع درآمدهای کابینه ی نهم مسرور بارزانی مبلغ ۲۲میلیارد دلار پول گم شده است.

به گزارش کردپرس به نقل از nrtv:  شاسوار عبدالواحد رهبر جنبش «نسل نو» گفت: در کابینه ی نهم مسرور بارزانی مجموع درآمدهای اقلیم  بالغ بر۴۰ میلیارد دلار بوده ، تنها ۱۷میلیارد و ۹۸۰ دلار آن صرف  پرداخت حقوق شده  و ۲۲میلیارد آن مفقود است و بدهی های حکومت اقلیم روند افزایشی داشته است.
وی همچنین اشاره کرد: حقوق هفت ماه  همه اقشار حقوق بگیر  پرداخت نشده است و هیچ پروژه زیربنایی هم به سرانجام نرسیده است. حتی پروژه بزرگراه  ۱۰۰متری  سلیمانیه و جاده ی کلار و تونل دربندیخان و چندین پروژه ی دیگر ناتمام مانده است‌. شاسوار عبدالواحد گفت : گرانی نان و بنزین ،  پرداخت نشدن حقوق ها، افزایش قیمت ها  ،  گران شدن قیمت نفت مصرفی ، گران شدن قیمت برق شهری از دست آوردهای این کابینه است. 
رهبر جنبش نسل نو در ادامه تاکید‌کرد: « میزان اجرای مصوبات  کابینه ی نهم۰٪بوده است و این باعث فلج شدن کلی بازار شده و مالیات زیادی از کارتهای ویژه می گیرند  و آمار  بیکاری در جوانان به بیشتر یک میلیون نفر  افزایش یافته است. این کابینه هم همانند کابینه های قبلی هیچ بودجه ای به پارلمان ارسال نکرده و کسی از میزان درآمدها و هزینه های حکومت اقلیم خبر ندارد.
رهبر جنبش نسل نو در ادامه ی صحبتهایش گفت: در این کابینه میزان آزادیهای فردی محدود شده و دستگیرشدگان بادینان نمونه ی این ادعا هستند.